Upphandlingsförfarandet för Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab:s byggentreprenad avbryts

I praktiken betyder avbrytandet av upphandlingsförfarandet att den idrottshall som planerades i Keinukallio i Kervo inte kan byggas inom den planerade tidtabellen. Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab utreder olika möjligheter att genomföra projektet.

Enligt planerna skulle idrottshallen ha omfattat en halvvarm fotbollshall och en varm allaktivitetshall samt social- och serviceutrymmen som betjänar båda hallarna. Det ursprungliga målet var att verksamheten i hallarna skulle ha inletts den 1 augusti 2025.

Orsaken till avbrytandet är att entreprenadanbuden överskred riktpriset. Styrelsens beslut styrdes också av de höga räntorna och deras inverkan på projektet, vilket har utmanat genomförandet av projektet.

Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab har som uppgift att erbjuda högklassiga idrottstjänster för invånarna i området, så avsikten är att hitta ett alternativt sätt att genomföra projektet. Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab meddelar om fortsatta åtgärder senare.

 

Senast uppdaterad 18.10.2023