Två studerande i Sibbo gymnasium smittade av coronaviruset – gymnasiet övergår till distansundervisning

Närundervisningen i skolan avbröts i morse när man fick kännedom om en eventuell exponering i gymnasiet. Skolan övergår till distansundervisning från och med i morgon fram till 6.11.2020. För närvarande utreder man närkontakterna till den studerande som deltagit i undervisningen under smittsamhetstiden samt vilka personer som ska försättas i karantän. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer i dag alla personer som ska försättas i karantän. De insjuknade studerandena har isolerats.

Sibbo gymnasium i Nickby har sammanlagt cirka 150 elever. Rekommendationen att använda munskydd i läroanstalter på andra stadiet gäller redan sedan några veckor i Sibbo. Rekommendationen har följts i mycket stor utsträckning i gymnasierna i Sibbo. Sibbo gymnasium har även utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder sig för övergången till distansundervisning.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.


Karantän:
Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer.  En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Senast uppdaterad 05.11.2021