Turismen inbringade Sibbo miljontals euro mer i fjol än för några år sedan

År 2021 uppgick de kalkylerade direkta intäkterna från turismen i Sibbo till 15,2 miljoner euro, jämfört med 6,5 miljoner euro år 2018. Förra året inbegrep den direkta sysselsättningen inom turismen i Sibbo 73 årsverken, vilket är en ökning från 48 årsverken för några år sedan.

-Vi har som kommun redan i många år systematiskt strävat efter att främja turismen, synliggöra turistmålen i Sibbo och på så sätt främja förutsättningarna för turismnäringen. Det är roligt att se att även intäkterna från turismen har ökat mest i Sibbo, och sysselsättningen inom turistbranschen har ökat näst mest bland de andra jämförelsekommunerna i Nyland, säger näringslivschef Katri Roivainen.

Undersökningen som beställdes av kommunerna genomfördes av TAK Research, ett företag som är specialiserat på turistundersökningar. I TAK:s undersökning beräknas turismens regionala ekonomiska påverkan utifrån turisternas penninganvändning i regionen med hjälp av befintliga statistiska uppgifter och undersökningar. Du kan läsa mer om undersökningsrapporten för Sibbos del här (endast på finska).

Sibbo skärgård marknadsfördes för inhemska turister

Skärgården i Sibbo fick mer publicitet då den lyftes fram som ett av resmålen i den nationella kampanjen 100 skäl att turista i Finland. Kampanjen lockade turister till Gumbostrands byatmosfär och kulturupplevelser samt till Norrkullalandets klippor och service.

På kampanjens webbplats hade objektkortet för skärgården närmare 5 500 besökare. Kampanjens Facebookinlägg om skärgården fick cirka 130 000 visningar, över 1 000 klick och 540 reaktioner, delningar och kommentarer. Även på Instagram fick skärgården publicitet genom kampanjen. Instagraminlägget fick över 7 000 visningar och mer än 200 reaktioner.

Mobiltelefon och på rutan syns en webbsida om Sibbo skärgård.
Sibbo skärgård marknadsfördes för inhemska turister i samband med kampanjen 100 skäl att turista i Finland.

Sibbo på cykelkartan som en del av rutten South by Cycle

Under det senaste året har kommunen också arbetat med att marknadsföra Sibbo som ett cykelturistmål.

I december 2021 lanserades Finlands första bikepacking-rutt, South by Cycle, som bland annat går genom Sibbo. Rutten som framför allt går på grus- och sandvägar har fått uppmärksamhet bland annat i Sveriges största cykelmedia. Företagen har också kunnat märka ut sig på ruttkartan, och många Sibboföretag har redan marknadsfört sina tjänster längs rutten.

Cykelturismen och South by Cycle-rutten har lyfts fram i samband med olika slags evenemang och kampanjer. Kampanjen Upp i sadeln på höstmarknaden i Sibbo ordnades som en del av Sibboveckan i samarbete med Sibbo Vargarnas cykelsektion och Kristiina Vaano, utvecklare av South by Cycle-rutten. Under kampanjen ordnades en gemensam graveltur på 85 km som gick på grusvägar, och en runda på 40 km på asfalt- och landsvägar.

Det här var startskottet för cykeläventyret som ordnades i anknytning till Sibboveckan. Under veckan hade cyklisterna en möjlighet att besöka 11 destinationer, som var utmärkta på kartan längs rutten. Vid företagsdestinationerna utdelades South by Cycle-klistermärken till alla som fullföljt äventyret.

-Cykeläventyret var populärt och uppmuntrade cyklisterna att besöka företagen som deltog i kampanjen. Kampanjen fick positiv respons av de deltagande företagarna. Företagarna berättade för oss att cyklister hade besökt dem under hela veckan, berättar företagskoordinator Anne Peltonen.

Bild: Teemu Oksanen

Person cyklar i Sibbo Storskog.
Bikepacking-rutten South by Cycle går bland annat genom Sibbo och lockar cykelturister till Sibbo. Bild: Teemu Oksanen.

Händelserik höst i Sibbo storskog

Höstens evenemang lockade även andra besökare än cyklister till Sibbo storskog. Evenemanget Sov en natt utomhus ordnades för första gången i Sibbo i augusti tillsammans med Forststyrelsen och Vanda stad samt lokala företagare.

Närmare 40 personer deltog i evenemanget som ordnades vid Storskogsporten i Sibbo. Sammanlagt 17 tält hade slagits upp på ängen bredvid restaurangen Tila. Alla tältplatser vid Storskogsporten reserverades i förväg.

Bild: Victor Paul

Tre tältar på en åker vid skogen.
Evenemanget Sov en natt utomhus ordnades för första gången i Sibbo i augusti. Bild: Victor Paul.

Besökare lockades också till Storskogsportens reflexstig, som ordnades i Sibbo storskog under höstlovet. Stigen gick från Storskogsporten till Fiskträsket där besökarna kunde plocka reflexmärken från träden. Reflexstigen ordnades av kommunen i samarbete med Forststyrelsen och LokalTapiola Nyland.

-Det här evenemanget lyckades över förväntan. Mer än 300 reflexer plockades från träden och responsen var positiv, berättar Peltonen.

Dessutom ökade antalet passagerare kraftigt på Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-busslinje, som trafikerade sin andra säsong i år. Passagerarantalet ökade med cirka 80 % om man jämför årets passagerarantal med det totala passagerarantalet för 2021.

I år var trafikeringssäsongen tre månader kortare än förra året och bussen trafikerade endast under veckosluten. Jämfört med motsvarande säsong förra året och motsvarande veckodagar har antalet passagerare ökat med 450 procent i år.

Bild: Vanda stad, Hele Teutari

Bussen Sipoonkorpi hop on hop off kör på vägen.
Antalet resor med turbussen till Sibbo storskog mångdubblades. Bild: Vanda stad, Teutari Hele.

Nätverksevenemang för företagare och marknadsföring i Tyskland

Kommunen ordnade två nätverksevenemang för turistaktörer i Sibbo där aktuella frågor diskuterades och samarbetet kring turismen i Sibbo stimulerades och utvecklades.

Turismen i Sibbo har marknadsförts utomlands, framför allt i Tyskland, som en del av området South East Finland. Förutom Sibbo ingår Borgå, Kotka-Fredrikshamn, Lovisa och Kouvola i området. Området har en gemensam webbplats för marknadsföringen, southeastfinland.fi. Under våren gjorde tyska researrangörer en gemensam resa till området. I Sibbo fick de besöka Sibbo storskog och skärgården. Området har också fått publicitet genom influencersamarbete.

Instagramkonto och nyheter på webbplatsen

Man har också strävat efter att främja turismen i Sibbo via kommunens kommunikationskanaler. I början av sommaren fick kommunens turistwebbplats Visit Sipoo ett eget Instagramkonto, @visit.sipoo, där man aktivt producerat innehåll om lokala sevärdheter och besöksmål.

Man har strävat efter att göra webbplatsen www.sipoo.fi/sv/visit-sibbo/ mer turistvänlig och visuellt tilltalande. På webbplatsen har det skapats objektkort för de olika destinationerna i Sibbo storskog och Sibbo skärgård, som framhäver de olika besöksmålen och rutterna. Man har också strävat efter att förtydliga ankomstanvisningarna och presentationen av tjänsterna så att de blir lättare att hitta.

 

Senast uppdaterad 16.12.2022