Tre snabba frågor om kommunens kundservice

En kort presentation av kommunens gemensamma kundservice. SibboInfo-servicepunkterna är Sibbo kommuns kundserviceplatser. Vi är en del av ekonomi- och förvaltningsavdelningen. Vi har två egentliga gemensamma kundservicepunkter: den ena finns i Nickby och den andra i Söderkulla. Båda finns i samband med kommunens bibliotek.

Utöver detta, ansvarar vi på kundservice för förvaltningsbyggnadens reception och svarar i kommunens växel samt på webbsidornas chattfrågor. Vi fungerar även som HRT:s lokala servicepunkt, som ombud för biljettjänsten Netticket och administrerar FPA:s distansservicepunkt.

Du kan besöka våra kundserviceplatser personligen, ringa, skicka e-post eller chatta med oss, eller kontakta oss via Mina tjänster servicen. Vår kundservice ger förhandsinformation angående kommunens tjänster och därtill kan du hämta blanketter, kartor, direktiv och broschyrer, bekanta dig med aktuella planläggningar som finns till påseende, lämna in ansökningar till kommunen, betala fakturor (Sibbo kommun, Sibbo Vatten, Sibbo Energi och Sibbo institut) utan serviceavgift samt köpa laddare till skolelevernas Chome-dator.

I våra utrymmen finns kunddatorer som du fritt kan använda och skriva ut dokument med. Kommunens anslagstavla för kungörelser finns även i våra utrymmen.

Länken till frågeformuläret!

Senast uppdaterad 08.06.2022