Traficom meddelar: Farleder som är stängda för sjötrafik under vintersäsongen

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Kalvöleden (7,0 m)

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan SV om Kalvö och Spjutsund i Kalvöleden (7,0 m) under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 20.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Sjökortsutdrag (pdf, 292.1 KB)

Tallörnsleden (6,1 m) och Onasleden (4,5 m)

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Gäddgrundet och Rävholmen i Tallörnsleden (6,1 m) och mellan Gäddgrundet och Södra Finlands vinterfarled (Lilla Hästskär) i Onasleden (4,5 m) under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 21.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Sjökortsutdrag (pdf, 364.97 KB)

 

 

Senast uppdaterad 20.01.2021