Tjänsten Omaolo har tagits i bruk i Sibbo

Syftet med Omaolo är att bedöma hälsa, välbefinnande och sjukdomssymtom. Symtombedömningen ger ett pålitligt svar på om symtomen kräver vård av hälsovårdspersonal eller om egenvård räcker. Först finns i bruk symtombedömningen för urinvägsinfektion. Olika slags symtombedömningar läggs till stegvis i tjänsten under vintern.

Tjänsten Omaolo är enkel att använda och den fungerar både på finska och svenska. Omaolo producerar en bedömning baserad på medicinsk data om hurdan vård användaren behöver och hur brådskande behovet är. Tjänsten kan exempelvis ge anvisningar för egenvård eller en uppmaning om att söka sig till hälsostationen. Läkare kan också skicka elektroniska recept direkt till apoteket via tjänsten. Tjänsten Omaolo är enkel att använda och den fungerar både på finska och svenska. Omaolo producerar en bedömning baserad på medicinsk data om hurdan vård användaren behöver och hur brådskande behovet är. Tjänsten kan exempelvis ge anvisningar för egenvård eller en uppmaning om att söka sig till hälsostationen. Läkare kan också skicka elektroniska recept direkt till apoteket via tjänsten.

Omaolo är en elektronisk ärendehanteringstjänst riktad till personer som är fast bosatta i Finland och berättigade till offentliga social- och hälsovårdstjänster. Vårdrekommendationerna baserar sig på Kustannus Oy Duodecims medicinska databas, som bygger på forskningsbaserad kunskap och de senaste de senaste God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Ibruktagandet av Omaolo i Sibbo är kopplat till utvecklingen av digitala tjänster i östra Nyland som en del av social- och hälsotjänsternas statsfinansierade strukturreformprogram.

Senast uppdaterad 25.11.2021