Tillämpning av Islandsmodellen i Sibbo inleddes med ett gemensamt möte

Sibbo är den första kommunen i Finland som börjar tillämpa Planet Youths modell för främjande av barnens och ungdomarnas välbefinnande, alltså den så kallade Islandsmodellen. Kommundirektör Mikael Grannas och Planet Youth-organisationens direktör Pall Rikhardsson undertecknade ceremoniellt avtalet om att tillämpa Islandsmodellen.

Kommundirektör Mikael Grannas och Planet Youth-organisationens direktör Pall Rikhardsson skriver under avtalet.

Enligt Rikhardsson erbjuder Islandsmodellens nätverk av 16 länder Sibbo nya tankar, synvinklar och idéer för att förbättra ungdomars välbefinnande och förebygga problem. Avsikten med tillämpningen av Islandsmodellen är inte att kopiera allt det som har gjorts på Island. Däremot vill man upptäcka, hitta och ta i bruk sådana verksamhetssätt och praxis som lämpar sig just för Sibbos kultur. Med den så kallade Sibbomodellen kan man både minimera risker för barns och ungdomars välbefinnande och maximera de faktorer i omgivningen och vardagen som främjar barns och ungdomars välbefinnande.

Planet Youth-organisationens direktör Pall Rikhardsson presenterar.

Senast uppdaterad 01.02.2024