Tidsbokningen till coronavaccination för grundfriska Sibbobor i åldern 40−44 år öppnas fredagen den 28 maj kl. 12

Tidsbokning via webbtjänsten eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

-Om det inte finns lediga tider i den elektroniska tidsbokningen när du försöker boka tid, lönar det sig att kolla situationen på nytt om några dagar. Antalet tider som läggs ut i tidsbokningen står i relation till antalet vaccindoser som kommer att levereras till kommunen. Ibland har vi fått extra vaccindoser, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Utöver de personer som hör till gruppen 40−44-åringar kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination.

Sibbobor som står i tur att vaccineras:

 • Sibbobor som i år fyller 70 år och äldre (dvs. personer födda 1951 eller äldre, såväl grundfriska personer som personer som hör till riskgrupper) samt i samma hushåll boende närståendevårdare.
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 45−69 år (dvs. personer födda 1952−1976, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2 ):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Personer i åldern 40−44 år (personer födda 1977−1981):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid fr.o.m. 28.5 kl. 12.
 • Personer i åldern 16–44 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1),(personer födda år 1977–2004 och de personer födda år 2005 som redan har fyllt 16 år).
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

Vaccinationerna framskrider i den takt som kommunen erhåller vaccin

Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med hur mycket vaccin vi får till Sibbo och beroende på hur aktivt de grupper som står i vaccinationstur bokar tider. När tidsbokningarna av de grupper som står i tur att vaccineras börjar minska, kan vi öppna tidsbokningen för följande grupp.

I Sibbo har 38,2 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 7,8 procent har fått den andra dosen. Över 80 procent av invånarna över 80 år har också fått boostervaccinationen. Och över 40 procent av invånarna i åldern 75–79 har fått båda vaccinationsdoserna.

-De grupper som står i tur att vaccineras i Sibbo har bokat tider mycket aktivt. Vaccinationstäckningen bland äldre som är mest utsatta för coronaviruset är mycket bra i Sibbo, berättar Kokko.

Vaccinationsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccinationer finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbplatsen hittar du också mer information om vaccinerna, vaccinationsplatserna i Sibbo och om hur man bokar tid. Den preliminära tidtabellen uppdateras med de uppskattade tidpunkterna för när vaccineringarna inleds i takt med att vi får information om vaccinmängderna och om hur aktivt grupperna har reserverat tider.

Vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidor

Uppgifterna om Sibbobornas vaccinationer införs stegvis i webbtjänsten Mina Kanta-sidor. En del av de vaccinerade kan redan nu ladda ner vaccinationsintyget i elektronisk form eller skriva ut det på papper via webbtjänsten. Allas vaccinationsuppgifter är dock inte ännu tillgängliga i tjänsten.

Vaccinationsuppgiftena i patientdatasystemet omarbetas för närvarande av systemets leverantör så att de ska motsvara coronavaccinationsintygets format. Så småningom kan alla vaccinerade skriva ut eller ladda ner ett vaccinationsintyg via webbtjänsten.

Länkar:

Tidsbokning: coronavaccinbokning.fi
Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin
THL: Coronavaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo

 

Senast uppdaterad 27.05.2021