Tidsbokningen för grundfriska Sibbobor i åldern 50−54 år öppnas måndagen den 10 maj kl. 18

Tidsbokning via webbtjänsten eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

-Om det inte finns lediga tider i den elektroniska tidsbokningen, lönar det sig att försöka på nytt om några dagar. Vi kan endast sätta ut så många tider i tidsbokningssystemet som vi har vaccin för i Sibbo. Åldersgruppen för vilken tidsbokningen nu öppnas är stor i Sibbo. Tidsbokningen öppnas för nästan 1 500 personer så det är inte möjligt att genast ge tider till alla inom de närmaste dagarna, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Utöver de personer som hör till gruppen 50−54-åringar kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination.

Sibbobor som står i tur att vaccineras:

 • Sibbobor som i år fyller 70 år och äldre (dvs. personer födda 1951 eller äldre, såväl grundfriska personer som personer som hör till riskgrupper) samt i samma hushåll boende närståendevårdare.
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 55−69 år (dvs. personer födda 1952−1966, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2 ):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Personer i åldern 50−54 år (personer födda 1967−1971):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid från och med måndag 10.5.2021 kl. 18.
 • Personer i åldern 16–54 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1), (personer födda år 1967–2004 och de personer födda år 2005 som redan har fyllt 16 år).
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

Vaccineringen av Sibbobor under 50 år inleds uppskattningsvis i slutet av maj.

Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med hur mycket vaccin vi får till Sibbo och beroende på hur aktivt de grupper som står i vaccinationstur bokar tider. När tidsbokningarna av de grupper som står i tur att vaccineras börjar minska, kan vi öppna tidsbokningen för följande grupp.

Utgående från antalet vaccindoser som anländer i maj och storleken på de grupper som nu står i tur att vaccineras uppskattar vi för närvarande att vaccineringen av Sibbobor i åldern 45−49 år kan inledas i slutet av maj.

-Utöver gruppen 50−54-åringar för vilken tidsbokningen nu öppnas kommer även de allra äldsta Sibboborna att få sin boostervaccination i maj. Vi kan inte öppna fler tider än vad vi har vaccin för. Olika kommuner får olika mängder vaccin och vaccinmängden beror till exempel på antalet äldre personer i kommunen. I Sibbo har de grupper som står i tur att vaccineras och de äldre vaccinerat sig aktivare än till exempel i vissa andra kommuner och detta påverkar även hur snabbt vaccinationsturerna framskrider, berättar Kokko.

I Sibbo har 30,4 procent av personerna fått den första vaccinationsdosen och 3,3 procent har fått boostervaccinationen. Över 90 procent av personerna över 70 år har vaccinerats en gång och över 80 procent av personerna i åldern 65–69 har fått sin första vaccinationsdos.

Vaccinationsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccinationer finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbplatsen hittar du också mer information om vaccinerna, vaccinationsplatserna i Sibbo och om hur man bokar tid. Den preliminära tidtabellen uppdateras med de uppskattade tidpunkterna för när vaccineringarna inleds i takt med att vi får information om vaccinmängderna och om hur aktivt grupperna har reserverat tider.

-För närvarande vet vi inte ännu hur mycket vaccin Sibbo kommer att få i juni. Den preliminära bedömningen av när vi kan inleda vaccineringen av personer under 40 år görs då vi får uppgifter om vaccinmängderna i juni. Vi vill inte göra några gissningar och därmed ge falska löften, säger Kokko.

Länkar:

Tidsbokning: coronavaccinbokning.fi
Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin
THL: Coronavaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo

 

Senast uppdaterad 07.05.2021