THL meddelar: Institutet för hälsa och välfärd har beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin

Läget evalueras under nästa vecka och vaccineringarna med AstraZenecas vaccin fortsätter tidigast måndagen den 29.3. THL informerar om evalueringsarbetets resultat genast då det finns mera information att tillgå. Vaccineringarna med de andra coronavirusvaccinen fortsätter normalt.

Den av THL tillsatta nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRARs ställningstagande stöder en restriktion av användningen av AstraZenecas vaccin medan evalueringsarbetet är på hälft.

Anvisningar till dem som har fått AstraZenecas vaccin

De symtom som uppdagats är mycket sällsynta. För tillfället kan man inte säga om störningarna i blodets koagulation hör ihop med vaccinationen.

De som reserverat vaccinationstid ombeds vänta på att bli kontaktade av de som förverkligar vaccinationerna med en möjlig annullering av vaccinationen. Man kan också själv annullera sin tid. (OBS! Sibbo kommun kommer att avboka alla nästa veckans vaccinationstider till AstraZenecas vaccin.)

De som fått coronavirusvaccinet ombeds följa med starka avvikande symtom, som kan börja först över tre dagar efter vaccinationen. Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som hela tiden förvärras eller får blåmärken på huden eller slemhinnorna i högre grad.

Europeiska läkemedelsmyndigheten bedömer att fördelarna med AstraZenecas vaccin är större än nackdelarna

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade igår 18.3 en bedömning enligt vilken AstraZenecas coronavirusvaccins fördelar är fortsättningsvis större än nackdelarna. Med vaccineringarna bekämpas spridningen av coronaviruspandemin och allvarliga sjukdomsformer som orsakar sjukhusvård och död. Man fann ingen förhöjd risk för blodproppar som djup ventrombos eller lungemboli.  Man konstaterade inte heller några kvalitetsavvikelser eller andra avvikselser kopplade till något visst vaccinparti.

Enligt EMAs uppgifter har nästan 20 miljoner personer fått AstraZenecas coronavirusvaccin och av dessa vaccinerade hade tills 16.3 anmälts sammanlagt 18 fall av ventrombos i hjärnan. Förutom dessa har det anmälts att sju personer fått disseminerad intravasal koagulation (disseminated intravascular coagulation dvs. DIC). Dessa biverkningar förekommer i huvudsak hos kvinnor som är under 55 år och dessa uppstår inom två veckor efter att man har fått vaccinet. Det möjliga sambandet med vaccinet utreds fortfarande.

 

 

Senast uppdaterad 12.04.2021