THL meddelar: Avbrottet i vaccineringen med AstraZenecas coronavaccin för under 65-åringar fortsätter

”För 65 år fyllda och äldre fortsätter vaccinationerna, eftersom man inte hos dessa har upptäckt någon förhöjd risk att få mycket sällsynta koagulationsstörningar efter vaccinationen. För äldre personer är risken för allvarlig coronasjukdom flerdubbel jämfört med yngre personer. Till själva coronavirussjukdomen hör också en märkbar risk för koagulationsstörningar, som ökar med åldern”, säger Institutet för hälsa och välfärds överläkare Hanna Nohynek.

På grund av försiktighetsprincipen ges inte AstraZenecas vaccin till de 65 år fyllda personer som tidigare har insjuknat i ventrombos i hjärnan dvs. sinustrombos eller trombocytopeni dvs. brist på blodplättar i samband med heparinbehandling (HIT).

Institutet för hälsa och välfärds linjedragning är i samråd med rekommendationen som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor gav på tisdagen.

I de Europeiska länderna har det bland de personer som har fått AstraZenecas Vaxzevria coronavaccin rapporterats flera fall än väntat av mycket sällsynta koagulationsstörningar. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstaterade 7.4.2021 att det möjligen finns ett samband mellan koagulationsstörningarna och AstraZenecas coronavaccin. Dessa störningar är mycket sällsynta – i Europa ca 1 per 100 000 vaccinerade.

I Finland har konstaterats 3 fall av sammanlagt ca 250 000 personer som har fått AstraZenecas coronavaccin. Alla patienter har varit under 65 år och symtomen har uppkommit inom två veckor från vaccinationen. En ökning av andra koagulationsstörningar eller blodproppar hos de vaccinerade har inte upptäckts.

Fortsättningen av vaccinationsserien med andra vaccinpreparat för personer under 65 år utreds

För de personer som fyllt 65 år och som har fått den första vaccindosen AstraZenecas vaccin, kan vaccinserien fortsättas med AstraZenecas vaccin.

Forskningsdata om att ge den första och andra vaccindosen med olika vaccinpreparat inväntas senare. Redan nu kan andra vaccinpreparat användas för den andra vaccindosen för de personer som är under 65 år och för vilka den andra vaccindosen blir aktuell under de närmaste veckorna.

I Sibbo används Pfizer-Biontechs vaccin som booster alltid när man vaccinerar personer under 65 år (födda 1957 och yngre), och även när man ger boostervaccin till de personer i åldern 65-69 år som på grund av försiktighetsprincipen för närvarande inte ges AstraZenecas vaccin. Om du redan har fått en tid till boostervaccinationen, behöver du inte boka en ny tid. På vaccinationsplatsen försäkrar man sig om att boostervaccinet är det rätta med tanke till personens ålder.

Institutet för hälsa och välfärd utreder för tillfället fortsättningen av vaccinationsserierna.

Ibruktagandet av Janssens coronavirusvaccin fördröjs

Vaccintillverkaren Janssen har 13.4 meddelat att vaccinleveranserna till EU-länderna tillfälligt har avbrutits. Vaccinet har fått försäljningstillstånd som beviljats av Europeiska kommissionen 11.3.2021, men vaccin har inte tills vidare levererats till EU- länder för användning.

Enligt uppgifter från företaget är orsaken till avbrottet i leveransen den att det i Förenta Staterna har konstaterats bland personer som har fått Janssens vaccin sex misstänkta fall av koagulationsstörning bland 6,8 miljoner vaccinerade. Både Janssens och AstraZenecas coronavaccin är adenovirusvektorvaccin.

Både läkemedelsmyndigheterna i Förenta Staterna och i Europa utvärderar situationen.

Institutet för hälsa och välfärd utvärderar användningsbegränsningarnas inverkan på vaccinationsprogrammet

Begränsningar gällande användningen av AstraZenecas vaccin kan fördröja vaccinationernas framfart med flera veckor. Också fördröjningen av Janssens vaccin kan påverka ökningen av vaccinationstäckningen, ifall vaccinernas ankomst till Finland framskjuts.

Institutet för hälsa och välfärd utvärderar hur fördröjningen av vaccinationsprogrammet påverkar sjukdomsbördan som förorsakats av coronaepidemin samt befolkningens hälsa och välbefinnande. Målet är att genom fortsatta vaccinationer minska på sjukdomsbördan som förorsakas av epidemin , förhindra dödsfall och förlorad livstid samt att säkerställa hälso- och sjukvårdens bärkraft. Resultatet av utvärderingen redovisas genast då den har blivit färdig.

”Ett tillräckligt vaccinationsskydd hos befolkningen förhindrar behovet av sjukhusvård samt dödsfall förorsakade av coronaepidemin. Epidemisituationen i Finland har under de senaste veckorna förbättrats, men risken för att epidemin skall accelerera är märkbar”, säger Institutet för hälsa och välfärds överläkare Taneli Puumalainen.

5858 nya sjukdomsfall har konstaterats under de senaste 14 dygnen. I sjukhusvård var 13.4.2021 sammanlagt 183 patienter, varav 38 i intensivvård. Sammanlagt 896 personer har avlidit i sjukdomen. Epidemin har också andra skadliga effekter på befolkningens hälsa och välbefinnande samt i ett bredare perspektiv också på hela samhällets funktion.

Senast uppdaterad 15.04.2021