THL informerar: THL:s rekommendation om testning av coronaviruset hos barn har uppdaterats

THL rekommenderar att en person under 12 år testas för coronaviruset i följande situationer:

  • barnet har symtom och man vet att barnet har exponerats för ett laboratoriebekräftat coronafall under de två föregående veckorna
  • barnet har symtom och i familjen finns ovaccinerade personer som fyllt 16 år eller personer med bristfälligt immunskydd mot corona
  • den läkare som behandlas barnet bedömer att ett test är nödvändigt.

Ovaccinerade personer över 12 år med symtom bör alltid ta ett test om de har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Barnet kan återvända till småbarnspedagogiken eller skolan när symtomen tydligt har minskat

THL rekommenderar att barnet inte går till skolan eller deltar i småbarnspedagogiken om barnet får symtom som tyder på en virusinfektion.

”Lindriga symtom kan mycket väl följas med hemma utan testning. Symtomen är lindriga om barnet är piggt och orkar leka även om barnet har till exempel snuva, hosta och feber. Kontakter utanför familjen bör dock undvikas tills symtomen tydligt har minskat”, berättar Emmi Sarvikivi, överläkare vid THL.

Barnet kan återvända till småbarnspedagogiken eller skolan när barnet tydligt håller på att bli bättre, även om symtomen ännu inte helt och hållet försvunnit.

”Vid en färsk infektion är det alltid skäl att stanna hemma, men när symtomen tydligt minskar och barnet är piggt kan barnet återvända till skolan eller daghemmet. Precis som vid andra virusinfektioner minskar smittsamheten även vid corona snabbt efter att symtomen har börjat, och eftersymtom som lite fortsatt snuva eller hosta ändrar inte på detta”, berättar Sarvikivi.

THL har uppdaterat sina anvisningar om fastställande av coronaexponering i skolor, vid läroanstalter och inom småbarnspedagogiken

Vistelse i samma klassrum eller motsvarande utrymme inom småbarnspedagogiken, i skolan och vid läroanstalter betraktas inte automatiskt som exponering för hela gruppen. I dessa situationer utreds vilka personer som verkligen exponerats, det vill säga de personer med vilka den person som smittats av coronaviruset på riktigt har varit i närkontakt.

”Tidigare har man i skolorna på basis av försiktighetsprincipen placerat hela klasser eller grupper i karantän i exponeringssituationer. Det har dock visat sig att risken för smitta i skolorna är liten. Till exempel under läsåret 2020–2021 smittades endast 1,9 procent av alla de över 95 000 personer som exponerats inom småbarnspedagogiken, i skolan eller vid läroanstalter”, berättar Sarvikivi.

Andra personer som vistats i samma utrymme behöver i allmänhet inte betraktas som exponerade till exempel på grund av sittordningen. De kan informeras allmänt om en eventuell exponeringssituation med låg risk för smitta och uppmanas att ta ett test på eget initiativ om de får symtom.

Det är emellertid alltid den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som beslutar om lägesbedömningen vad gäller exponering och de åtgärder som den kräver. I den situationsspecifika bedömningen kan man beakta de omständigheter som påverkar smittorisken just i den aktuella situationen.

 

Senast uppdaterad 22.09.2021