THL informerar: Gå på julfest vaccinerad – restaurangerna kan öka säkerheten genom att kräva coronapass under dygnets alla timmar

  • Festa bara om du är frisk. Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta ska du inte träffas ens med en liten grupp, även om du är vaccinerad. Håll dig då hemma och om dina symtom blir allvarliga ska du uppsöka läkare. Kontrollera vilka anvisningar din kommun ger om att söka sig till coronatest och agera därefter.
  • Festa med gänget bara om du är vaccinerad. En komplett vaccinationsserie som vanligtvis innehåller två vaccinationer ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsform. Du hinner ännu ta vaccinationen för att skydda dig själv och andra. Även om vaccinationen inte helt eliminerar risken för att få och sprida smitta, minskar den betydligt utsöndringen av viruset och därmed dess spridning från en människa till en annan.
  • Iaktta fortsättningsvis god hand- och hosthygien. På så sätt förhindrar du även att andra sjukdomar sprids.
  • Ha appen Coronablinkern på även på festen och följ dess anvisningar.
  • Använd fortfarande munskydd särskilt i offentliga inomhusutrymmen om det är svårt att hålla avstånd till andra människor. Till exempel i kollektivtrafiken lönar det sig fortfarande att ha munskydd. Använd munskydd särskilt om du inte har fått full vaccinationsserie.
  • Ladda före julfesten ner EU:s coronaintyg, som fungerar som coronapass, från Mina Kanta-sidorna. På så sätt har du vid behov genast tillgång till coronapasset.
  • Kom ihåg måttlighet i alkoholkonsumtionen.
  • Ha så kul på lillajulsfesten!

Det lönar sig att kräva coronapass oberoende av klockslag

I epidemins spridningsområden är coronapasset ett alternativ till coronabegränsningar gällande till exempel antalet kunder eller öppettider för restauranger eller evenemang.

Det rekommenderas att även privata evenemangsarrangörer använder sig av coronapasset. Det vore viktigt att coronapasset alltid gäller, inte bara efter ett visst klockslag.

”När restauranger och evenemangsarrangörer kräver coronapass i sina lokaler varje dag och oberoende av klockslag är det betydligt säkrare för kunderna att komma och fira”, uppmuntrar Mika Salminen, direktör vid THL.

När man ordnar julfest ska man också beakta de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna i det egna området ger. Vid epidemins samhällsspridning kan kommunerna rekommendera begränsningar av antalet deltagare också vid privata tillställningar.

 

Senast uppdaterad 11.11.2021