Temat för den nya säsongsbelysningen i Söderkulla är klart – totalt 816 Sibbobor röstade!

Alternativ 1: Segel, alternativ 2: Vind, alternativ 3: Våg. 

Invånarna hade en möjlighet att rösta på sin favorit bland tre alternativ. Alternativ 1: Segel fick 380 röster och vann. Vid omröstningen gavs totalt 816 röster. Alternativ 2: Vind fick näst mest röster (249) och alternativ 3: Våg minst röster (187).

 

Bilden visar det alternativ som fick mest röster, alternativ 1: Segel. Den stämningsfulla säsongsbelysningen påminner om seglen på en segelbåt.

Ett stort tack till alla som gav sin röst! Vi informerar om installeringen senare på hösten.

 

 

Senast uppdaterad 01.09.2022