Tekniska utskottet föreslår ett paviljongdaghem som utrymmeslösning för Landsängens daghem

Vid sitt möte 24.1.2023 behandlade tekniska utskottet resultaten av Landsängens daghems innelufts- och konditionsundersökningar och olika alternativ för fortsättningen. Utskottet beslutade fortsätta beredningen av daghemmets utrymmeslösning med utgångspunkten att den nuvarande byggnaden rivs och ersätts med ett paviljongdaghem. Verksamheten skulle fortsätta i paviljongdaghemmet i några år till och efter det i anslutning till den planerade Söderkulla skola eller en annan nybyggnation.

Övriga alternativ, som utskottet behandlade, var bland annat renovering av inneluftsproblemen i den nuvarande byggnaden, vilket skulle förlänga byggnadens livslängd med några år, eller byggnadens totala sanering, vilket skulle förlänga livslängden ännu mer.

Beredningen av Landsängens daghems utrymmeslösning fortsätter utgående från paviljongsalternativet. Tekniska utskottet har begärt utlåtande av bildningsutskottet, som behandlar ärendet härnäst. Efter det behandlas utrymmeslösningen i tekniska utskottet på nytt, varefter kommunstyrelsen behandlar ärendet.

Landsängens daghem är Sibbo kommuns daghem som ligger vid Lärdomsvägen i Söderkulla centrum. Daghemmet erbjuder småbarnspedagogik på svenska för barn mellan 1 och 5 år.

 

Senast uppdaterad 30.01.2023