Svara på enkät om behovet att uppdatera skärgårdslagen

 

Lagen om främjande av skärgårdens utveckling har utfärdats år 1981. Samhället och omvärlden har ändrats sen skärgårdslagen trädde i kraft. Också efter enkäten är det möjligt att delta i det förberedande arbetet för uppdateringen av skärgårdslagen. Behoven av ändringar i lagen sammanställs i en bedömningspromemoria som kommer att sändas på utlåtanderond i slutet av sommaren.

Tilläggsuppgifter om uppdateringen av skärgårdslagen finns på adressen skargardspolitiken.fi.

Senast uppdaterad 13.04.2022