Söderkulla konstgräsplan i Sibbo värms upp i fortsättningen med källvärme

– I och med att planen är i bruk året runt, expanderas hobby- och grenutbudet i Sibbo under vintersäsongen och garanterar goda förutsättningar till både idrott och tävlingsidrott, berättar Katriina Sahala, chef för idrottstjänster i Sibbo.

Sol- och jordvärme som värmekällor

Söderkulla konstgräs källvärme utnyttjar sol- och jordvärme som värmekällor samt fjärrvärme som tillskottsvärmekälla. Solvärme samlas in från konstgräset under sommaren och lagras i marken. Under uppvärmningssäsongen värms konstgräset upp med sol- och jordvärme som lagrats i jorden. Fjärrvärme utnyttjas som tillskottsvärmekälla.

FCG:s ledande specialist inom energisystem Mika Autiopelto har varit med i projektet och berättar att i fortsättningen kommer sol- och jordvärme täcka cirka två tredjedelar av planens värmeenergibehov och spara årligen tiotusentals euro.

– Under uppvärmningssäsongerna 2010–2013 har t.om. 1 500 MWh fjärrvärme använts per år för att hålla Söderkulla konstgräs bar. Efter det övergick man i Söderkulla till att ploga och borsta bort snön samt sänkte temperaturen på den lösning som används i konstgräsplanen. Med dessa åtgärder sjönk behovet av fjärrvärme med cirka 60 procent och var alltså cirka 600 MWh per år, säger Autiopelto.

– När källvärme fungerar i Söderkulla som planerat, kommer elförbrukningen för uppvärmningen av planen vara cirka 100 MWh per år och dessutom kommer fjärrvärmeförbrukningen vara 100 MWh per år. Sol- och jordvärme täcker alltså cirka två tredjedelar eller till och med mer av planens värmeenergibehov. Den inbesparing som uppnås med källvärme kommer att vara cirka 90 000 euro per år jämfört med kostnaderna för uppvärmningssystemet åren 2010–2013. Jämfört med kostnaderna för uppvärmning med fjärrvärme således att snön plogas och borstas i stället för att smältas, kommer inbesparingen att vara cirka 40 000 euro på ett år, fortsätter Autiopelto.

I projektet förnyades konstgräset och uppvärmningssystemet år 2018. Planens konstgräs var i slutet av sin livslängd och erfordrade förnyande. Värmebrunnsfält genomfördes redan år 2021 och värmecirkulationssystem samt värmepump år 2022. I år har systemet installerats och testats. Systemet justeras andra året under renoveringens garantiperiod, alltså nästa år.

Söderkulla konstgräsplan på en flygbild.

Investeringen betalar sig tillbaka

Kostnaderna för genomförandet av värmebrunnsarbeten och värmepumpar var cirka 660 000 euro. Summan inkluderar inte kostnaderna för byggandet av tekniska lokaler i underhållsbyggnadens utbyggnad eller förnyandet av konstgräs.

Investeringskostnaderna steg av bland annat komponentbrist och stigning av materialpriser under coronapandemin. På grund av komponentbristen blev man tvungen att bygga en skräddarsydd värmepump i stället för att anskaffa en fabriksfärdig värmepump.

Investeringen inväntas betala sig tillbaka som besparade uppvärmningskostnader. Återbetalningstiden är 16 år i jämförelse med uppvärmningen med fjärrvärme således att snön plogas och borstas i stället för att smältas. I jämförelse med det ursprungliga fjärrvärmesystemet, som användes för att smälta snö åren 2010–2013, skulle återbetalningstiden vara 7 år.

 

Senast uppdaterad 05.09.2023