Skolreserkorten kan laddas från och med 3.7.2023

Skoleleven eller vårdnadshavaren kan ladda resekortet vid SibboInfos kundservicepunkter, som finns vid Nickby och Söderkulla bibliotek.

Vi rekomenderar att ladda korten i god tid före skolan börjar för att undvika långa köer vid servicepunkterna.

Ta med elevens skolresekort. Nya transportelever får sitt resekort från SibboInfo. Ifall eleven behöver ett nytt resekort bör hens socialskyddssignum visas upp med till exempel Fpa-kortet. Elever som går ut grundskolans nionde klass får behålla sina resekort. Resekortet kan i fortsättningen laddas på egen bekostnad antingen i HRT:s kundservicepunkter eller i SibboInfo.

Ifall resekortet har försvunnit, blivit stulet eller gått sönder kan ett nytt kort erhållas från SibboInfo. Det nya kortet kostar för eleven 5 €. Ifall kortet måste förnyas fler gånger, tilläggs även en serviceavgift om 6 €. Avgiften bestäms på basis av HRT:s allmänna tariff.

Du hittar mera info om skoltransport på sibbo.fi här

Om du har frågor om skoltransport kan du ringa kundservicen må-fre kl. 12-13, tel. 09 2353 6018.

Skoltransportens kundbetjäningsnummer stänger fredagen 30.6.2023 kl. 13. telefontjänsten börjar betjäna kunder igen tisdagen den 1.8.2023 , på vardagar kl. 12.00–13.00.

Samma sommaravbrott gäller för skoltransportförfrågningar via Mina tjänster.

SibboInfo betjänar i samma utrymmen som Nickby bibliotek mån.-tors. 8–16, fre. 8–14.

SibboInfo Söderkulla är stängd hela julimånad.  Samma vecka då skolan börjar, 7-11.8.2023, betjänar vi hela veckan också i Söderkulla må-to 8-12 och 12.20-16, fre 8-12 och 12.30-14.

Senast uppdaterad 14.02.2024