Sibbos social- och hälsovårdstjänster övergår till välfärdsområdet

Sibbos hälsostation och munhälsovården har tagit i bruk nya telefonnummer i sin kundservice. Sibbo social- och hälsovårdstjänsternas gamla nummer som börjar på 09 tas ur bruk.

Servicerådgivning för hela välfärdsområdet betjänar från och med 1.1.2023 på numret 019 5600 111 . Vi ber att kontaktbegäranden gällande t.ex. vuxensocialarbetet och tjänsterna för personer med funktionsnedsättning samt servicestyrningen för äldre görs via detta nummer 019 5600 111.

Nya telefonnummer i Sibbo:

Sibbo social- och hälsostation tfn 019 5600 600
Munhälsovården tfn 019 5600 601
Barnfamiljernas socialarbetets jour- och servicenummer tfn 019 5600 651 (vardagar kl. 9-15)
Minnespoliklinik tfn 019 5600 661
Fysioterapins tidsbeställning och rådgivning tfn 019 5600 610
Telefonnummer för utdelning av vårdmaterial för vuxna tfn 019 5600 603
Sibbo hälsovårdstjänsters rådgivningsnummer för ukrainare tfn 019 5600 660

Vid årsskiftet på veckoslutet är det viktigt att komma ihåg följande:

Nödnummer 112
Jourhjälp-telefon 116 117
Social- och krisjouren tfn 019 5600 150

Personalens kontaktuppgifter

Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet.

Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Aktuella meddelanden publiceras på webbplatsen ostranyland.fi

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Där finns också information om covid-19 och om vaccination.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Det är emellertid Östra Nylands välfärdsområde som svarar för tjänsterna. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Senast uppdaterad 30.12.2022