Sibbos nya räddningsstation framskrider – fullmäktige godkände projektplanen

En modern och rätt placerad station är ett oerhört viktigt projekt för både kommun och räddningsverk. Framför allt förbättrar den Sibbobornas säkerhet.

– Genom den här investeringen vill kommunen trygga en god nivå på räddningsverksamheten i hela kommunen, konstaterar Ilari Myllyvirta, teknisk direktör i Sibbo.

Fungerande lokaler och ett tryggare läge

Den nuvarande stationens läge i Nickby tvingar räddningsfordonen att rycka ut genom antingen den livligt trafikerade byakärnan eller skolcentrets område. Det här fördröjer hjälpen och fordonen kan orsaka farliga situationer i trafiken. Den nya stationen byggs längs Oljevägen söder om Östanåparken, cirka 1,5 kilometer från Nickby centrum.

Räddningsdirektör Peter Johansson vid Räddningsverket i Östra Nyland är väldigt nöjd med den nya stationens läge.

– När vi är placerade vid en huvudled når vi fram fortare inom hela Sibbo, särskilt till det snabbt växande Söderkulla och övriga södra Sibbo.

Direkt ut till Oljevägen byggs endast en utryckningsväg. Övrig trafik till och från stationen styrs via en sidoväg som kommer att byggas till tomten.

Det är inte enbart logistiken som motiverar en ny station. Verksamheten i Sibbo får ändamålsenliga och moderna lokaler genom kostnadseffektivt byggande. Inom energiproduktionen används jordvärme och solenergi.

Den äldsta delen av den nuvarande stationen i Nickby centrum är byggd 1934. Stationen har byggts ut och renoverats flera gånger. Akutvården håller till i containers. Invånarantalet i Sibbo stiger och därför behöver också räddningsverksamheten mera utrymme.

– Räddningsverkets personal har redan länge arbetat i gamla och olämpliga lokaler, berättar Peter Johansson. En ny räddningsstation ger personalen i Sibbo fungerande lokaler som uppfyller dagens krav.

Fasad i rött tegel – och ett torn

Den nya stationen har en bruttoyta på cirka 2090 kvadratmeter, vilket omfattar både varma, halvvarma och kalla lokaler. Utrymmet beräknas räcka till cirka år 2040, men stationen kan utvidgas vid behov. Fasaden byggs i rött tegel.

Fordonshallen rymmer tre utryckningsfordon och servicelokaler. Stor utrustning och mindre fordon placeras på gården i ett skilt förråd. Tjänstebilarna som används av till exempel brandinspektörer får ett biltak med fem platser.

Hela områdets vattenslangar kommer att tvättas och servas vid den nya stationen. Naturligtvis får stationen även ett torn där brandmännen kan öva. Stationsbyggnaden kommer att omfatta bland annat möteslokaler, beredskapslokaler (vilorum) samt ett gym där personalen kan upprätthålla och testa sin fysiska kondition.

Stationsprojektets kostnadsberäkning är sammanlagt kring 6 772 000 euro. Det här omfattar både byggnaderna och den infrastruktur som projektet kräver. Finansieringsmodellen är fastighetsleasing. Det betyder att räddningsverket hyr stationen av Sibbo kommun i 20-25 år. Efter det här är alternativen ett nytt leasingavtal eller inlösning av fastigheten. Räddningsverkets hyra motsvarar leasingfinansieringens månadsrat för att investeringen inte ska anstränga kommunens driftsekonomi. Sibbo kommun äger tomten.

Länkar:

Projektplan, Sibbo räddningsstation (pdf)
Fullmäktiges föredragningslista 15.3.2021

Räddningsstationen i Sibbo

  • Bruttoyta: 2090 kvadratmeter (inkl. varma, halvvarma och kalla lokaler)
  • Fasad: rött tegel
  • Läge: vid Oljevägen, 1,5 km från Nickby centrum
  • Kostnadsberäkning: ca 6 772 000 euro (inkl. byggnader och infrastruktur)
  • Finansieringsmodell: fastighetsleasing
  • Konkurrensutsättning: årsskiftet 2021–2022
  • Färdig: sommaren 2023

 

 

Senast uppdaterad 15.03.2021