Sibbos nya fullmäktige sammanträdde för första gången och utsåg sammansättningen i förtroendeorganen

Fullmäktige utsåg ordförandena till de övriga förtroendeorganen enligt följande:

 • Revisionsnämnden: Thomas Sundström (SFP)
 • Centralvalnämnden: Sture Lindqvist (SFP)
 • Markanvändningssektionen: Juhani Rantala (Saml)
 • Näringslivs- och sysselsättningssektionen: Jani Asunmaa (Saml)
 • Bildningsutskottet: Charlotta Engblom (SFP)
 • Finska utbildningssektionen: Tuomas Alaterä (Saml)
 • Svenska utbildningssektionen: Caroline Högel (SFP)
 • Fritidssektionen: Satu Pärssinen (Saml)
 • Social- och hälsovårdsutskottet: Lilli Kahri (Gröna)
 • Individsektionen: Eva Kuntsi (SDP)
 • Tekniska utskottet: Tim Kankfelt (SFP)
 • Byggnads- och miljöutskottet: Esa Kantee (Sannf)
 • Affärsverket Sibbo Vattens direktion: Stefan Sandström (SFP)

Flera människor sitter vid bord i ett möte.

Protokoll och föredragningslistor publiceras på kommunens webbplats

Du hittar närmare uppgifter om fullmäktigebeslut i mötesprotokollet som publiceras efter mötet. Fullmäktigemötets protokoll justeras först och publiceras därefter på kommunens webbplats. Förtroendeorganens protokoll läggs fram till påseende oftast senast den åttonde dagen efter mötet.

Även förtroendeorganens föredragningslistor publiceras på kommunens webbplats före förtroendeorganens möten. Föredragningslistorna är sammanfattningar av de ärenden som förtroendeorganen kommer att behandla. Fullmäktiges föredragningslistor publiceras i huvudsak cirka en vecka innan fullmäktigemötet. De övriga förtroendeorganens föredragningslistor publiceras fem dagar innan förtroendeorganets möte. Föredragningslistorna och protokollen hittar du alltid på sibbo.fi bakom den här länken.

 

Senast uppdaterad 30.08.2021