Sibbobor i åldern 18−64 år som hör till en riskgrupp kan börja boka tider till coronavaccination torsdagen den 1 april efter kl. 15

En del av Pfizer-Biontechs vaccin kan nu också ges till personer i åldern 18−64 år som hör till en riskgrupp eftersom många äldre personer redan har fått sin första vaccindos. Cirka 90 procent av Sibboborna över 75 år och över hälften av personerna i åldern 70−74 år har fått den första vaccindosen.

Vi hann redan tidigare inleda vaccineringen av personer under 65 år som hör till riskgrupp 1 med AstraZenecas vaccin, men vaccineringen avbröts eftersom man utreder möjliga biverkningar av detta vaccin. Nu kan vi fortsätta vaccineringen av denna åldersgrupp med Pfizer-Biontechs vaccin. Tidsbeställningen öppnar nu för en helt ny grupp, dvs. för personer i åldern 18−64 år som hör till riskgrupp 2.

Utöver de personer som hör till de ovanstående grupperna kan även alla andra personer som tidigare stått i tur att vaccineras i Sibbo fortfarande boka tid till vaccination.

Sibbobor som står i tur att vaccineras är:

  • Personer i åldern 18–64 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1), (personer födda år 1957–2003).
    Personer som hör till denna grupp kan boka tider från och med torsdag 1.4 efter kl. 15.  
  • Sibbobor som i år fyller 70 år och alla som är äldre (dvs. födda år 1951 eller äldre, såväl grundfriska personer som personer som hör till en riskgrupp) samt i samma hushåll boende närståendevårdare. Personer som hör till denna grupp kan boka tider genast.
  • Alla personer i åldern 65−69 år (dvs. personer födda 1952−1956, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 ja 2):
    Personer som hör till denna grupp kan boka tider genast.
  • Sibbobor i åldern 16–17 år (personer födda år 2004 och de personer födda år 2005 som redan har fyllt 16 år) som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1). Personer som hör till denna grupp kan boka tider genast.

Tidsbokning via webbtjänsten eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid via internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 vardagar måndag–fredag kl. 9–15. Telefonbokningen är stängd på långfredagen och under påskdagarna och betjänar igen normalt på tisdag 6.4. Vänligen observera också att telefonbokningen tidvis har varit överbelastad. Vi rekommenderar att ni bokar tid via webbtjänsten om det är möjligt.

Vaccinationsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccinationer finns på kommunens webbplats på adressen  www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbplatsen hittar du också mer information om vaccinen, vaccinationsställena i Sibbo och om hur man beställer tid.

Vem hör till riskgrupperna?

THL har producerat en förteckning utifrån vilken man bestämmer i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar.

Dessa underliggande sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) är organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2) är astma som kräver medicinering, svår hjärtsjukdom, sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom och sjuklig fetma (BMI över 40).

Vaccineringen av den övriga vuxna befolkningen inleds efter att de äldre och de personer som på grund av sjukdom eller hälsotillstånd hör till en riskgrupp har blivit vaccinerade. Enligt en preliminär bedömning kan vaccineringen av den övriga vuxna befolkningen inledas på sommaren.

Länkar:

Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom
THL: Information om AstraZenecas covid-19-vaccin
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin
THL:s meddelande 24.3.2021: Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda – möjliga biverkningar hos yngre personer utreds fortfarande


Obs!
Informationen har uppdaterats angående 65-åringar på grund av ändrade anvisningar. Alla personer födda år 1956 kan boka tider till coronavaccineringen med AstraZenecas vaccin, inte endast de som redan har fyllt 65 år. Även alla födda 2003 som hör till riskgrupper kan boka tider till vaccineringen med PfizerBiontechs vaccin, inte endast de som redan har fyllt 18. / 1.4.2021

Senast uppdaterad 12.04.2021