Sibbo skärgårdsdelegation vädjar till Posten

Enligt Sibbo skärgårdsdelegation är Postens förfarandesätt orimligt och att dela ut dagsposten endast en dag per vecka medför betydande olägenheter för dem som bor i skärgården.

Så här skriver skärgårdsdelegationen: ”Betalningstiden för fakturor förkortas med flera dagar. Bland annat myndigheternas delgivningar och kallelser till hälsoundersökningar kommer fram senare, vilket gör det svårare att ordna ledigheter och skjutsar. Ska skärgårdsborna läsa hela veckans tidningar under en dag?”

Sibbo skärgårdsdelegation kräver även att Posten behandlar invånarna jämlikt oberoende var de bor.

 

Senast uppdaterad 26.06.2023