Sibbo och Kervo inleder beredningen av ett gemensamt sysselsättnings- och näringsområde

Målet för AN24-reformen är att förflytta arbets- och näringstjänsterna närmare kunderna. Avsikten är att skapa en servicestruktur som främjar arbetstagarnas snabba sysselsättning på bästa möjliga sätt och ökar arbets- och näringstjänsternas produktivitet, tillgänglighet, effektivitet och mångsidighet.

Arbets- och näringstjänsterna överförs till ett samarbetsområde som består av en eller flera kommuner, vars arbetskraftsbas är minst 20 000 personer. Tillsammans uppfyller Sibbo och Kervo kravet om arbetskraftsbas.

Bildandet av ett samarbetsområde ska beslutas senast i slutet av oktober år 2023. Organiseringsansvaret för tjänsterna övergår till kommunerna 1.1.2025.

Sibbo har hittills varit med i beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde tillsammans med Borgå, Lovisa, Askola, Mörskom, Pukkila och Lappträsk. Sibbos kommundirektör Mikael Grannas berättar att beredningen tillsammans med andra kommuner i Östra Nyland ser ut att resultera i en modell som inte passar Sibbo till alla delar.

– I den här modellen för östra Nyland skulle Borgå i praktiken ha rösträtt och dessutom skulle statsandelarna koncentreras i en gemensam pott. Dessa faktorer är knäckfrågor för Sibbo. I samarbete med Kervo strävar vi efter att bereda en lösning som fungerar för båda parter. På näringssidan betonas vårt samarbete annars också i mellersta Nyland, så samarbete med Kervo angående även AN-tjänster är ett naturligt alternativ för Sibbo, säger Grannas.

Kervo stadsstyrelses ordförande Markku Pyykkölä berättar att Kervo har på fullmäktiges förpliktelse berett dispensansökan om bildandet av ett eget sysselsättningsområde.

– Ett gemensamt sysselsättningsområde tillsammans med Sibbo skulle dock vara ett säkrare alternativ när statsförvaltningen beslutar om de sysselsättningsområden som bildas och strider inte emot intentionsavtalet som knutits med Vanda, konstaterar Pyykkölä.

 

Senast uppdaterad 19.09.2023