Sibbo – lyckad företagsamhet: Reklambyrån Yessies skapar företagets uttryck helhetsmässigt, men kan även trycka fast bara en reklamskjorta

Vilket företag?

Fma Jessica Karlsson – Reklambyrån Yessies

Vad?

Jessica Karlssons företag, som skapar företag och samfund samt även privatkunder grafisk design inklusive logotyper. Karlsson har lång erfarenhet och är ett stenhårt proffs inom grafisk design. Trycker på kvalitativa material mindre partier av textiltryck och större tryckarbeten i samarbete med samarbetspartners.

Var?

Hemma från Paipis, men gör uppdrag i hela Sibbo och även annanstans i Finland.

En helhetstäckande och enhetlig grafisk profil är viktig för företag

När Reklambyrå Yessies företagare Jessica Karlsson börjar planera ett företags grafiska profil, strävar hon alltid till att skapa en helhet, som går väl att använda på olika material, i olika former och format samt i olika storlekar. Då förblir företagets synligaste del utåt enhetlig, klar och konsekvent.

-Loggan skall fungera så väl på en t-skjortka, ett visitkort som i en fönstertejpning, konstaterar företagare Jessica Karlsson.

För Karlsson är det viktigt, att den grafiska profilen också berättar något om kunden eller dess verksamhetsområde, vilket även är lätt att se i de produkter hon designat.

Logotyp för akupunktionsföretaget Hoitoneula, design av reklambyrån Yessies.
Reklambyrå Yessies utför helhets täckande grafiska designarbeten och trycker bland annat t-skjortorna själv. I logotypen strävar företaget att införa element som beskriver kundens verksamhet. Bild: Reklambyrå Yessies

Spralliga färger eller ett mer nertonat uttryck

-Jag tycker själv om att använda kraftiga färger och använder gärna ganska starka nyanser för att understryka något, berättar Karlsson, som under coronapandemin påbörjat studierna inom inredningsplanering.

-Men, det är givetvis alltid viktigt att grafiska profilen är i linje med kundens preferenser och företagets egenskaper, så ibland måste man lite lugna ner sig själv, medger hon skrattande.

Jessica Karlsson är noggrann i sitt arbete och sparar på ingen möda för att hitta rätt uttryck för kunden. Några halvfabrikat tillåter hon inte att överlåta till kuden.

Även kundens egna material kan förändras till tryckbart vid behov

Ibland har kunderna redan en färdig grafisk profil med logotyper och övrigt, som kunden absolut vill använda. Då räcker det bra med att leverera tryckfärdiga materialet till Jessica Karlsson, som sedan gör nödvändiga förändringar i kundens egna material. Alltid räcker det dock inte ens med bilder med stor resolution, som kunden producerat fram.

-Det händer ibland att jag konstaterar direkt att det är lättare att rita om hela härligheten från början på nytt själv, i stället för att försöka knappa pixels i rätt ordning på skärmen, konstaterar Karlsson.

Även om Karlsson har alla nyaste digitala hjälpmedel, är den traditionella pennan och pappret – eller deras digitala version – som ibland är det lättaste mediet att få ett arbete färdigt.

Reklamblad i papper är inte gårdagens nyheter

Jessica Karlsson har i många år verkat som redaktör och utgivare för ett reklamblad i papper, som varit mycket populärt bland områdets företag. Även om en betydelsefull del av marknadsföringen har flyttat till nätet, tror man i byn ännu på papprets kraft. -Redan i flera års tid har jag tänkt, att i år blir det nog säkert ingen som önskar se reklambladet tryckas, men sedan börjar alltid telefonerna gå heta med frågor om när materialet ska lämnas in, skrattar Karlsson och fortsätter, många kunder har köpt reklamplats i bladet många år i rad, men senast i år var det åter igen med glädjande många nya företag.

Jessica Karlsson tänker fortsätta göra reklambladet så länge som det finns efterfrågan för det. Kanske en orsak till dess popularitet är, att när det nuförtiden kommer allt mindre pappersmaterial i postlådan och då det särskilt handlar om lokala företags reklam, så uppskattar även kunderna det på ett annat sätt.

Du kan beställa fast bara en t-skjorta

Många reklamtextilproducenter har det tråkiga kravet, att en visst produkts minimibeställningsmängd är exempelvis tio kopior. En privatidkare, som skulle önska lite synlighet i form av en t-skjorta eller en jacka, gör absolut inget med till exempel tio uteplagg, utan skulle kanske behöva bara två jackor. Via Yessies lyckas detta.

-Minimibeställningsmängden är en kopia, bekräftar Karlsson. Mindre beställningar än så lär det inte ska vara möjligt att göra, skrattar företagare Jessica Karlsson.

Allt som är möjligt, görs själv från början till slut

När företagaren själv sköter hela processen från planering till slutgiltig tryckprodukt, behöver kunden bara upprätthålla kontakt till en person. Jessica Karlsson gör ordagrant allt själv, som hon har behövlig utrustning för.  Men, om något blir för krävande med den utrustning hon själv besitter eller det inte finns möjlighet att använda ändamålsenliga utrymmen för att utföra ett arbete till perfektion, beställer hon det delmoment hellre av en underleverantör eller samarbetspartner, till vilkens specialitet just den typen av service ingår.

Exempelvis dekaler och böcker låter Yessies tryckas hos en samarbetspartner.

Coronaåret var påfrestande, men framtidstron lever kvar

När coronaåret 2020 svepte över hela världen, tömdes även Jessica Karlssons kalender och osäkerheten fyllde tankarna. Som den företagsamma person som Jessica Karlsson är, blev hon inte förlamad av den nya situationen, utan bestämde sig för att vidareutbilda sig. Som bäst studerar hon inredningsplanering vid sidan om sitt arbete. Hon önskar kunna införliva sina färdigheter i grafisk design även inom detta nya område.

-Knappast skadar det, att man färdigt besitter konstnärliga visioner och erfarenheter, konstaterar Karlsson.

För närvarande rullar Reklambyrå Yessies åter igen för fulla muggar och det finns rätt så trevligt med arbetstillfällen. Plats för nya kunder finns dock absolut och Karlsson önskar att så väl företag som till exempel föreningar i Sibbo skulle välja att understöda en lokalföretagare, då de har bahov för grafisk design eller till exempel reklamtextilier.

Hög kvalitet på materialen och tryckarbetet

Reklambyrån Yessies väljer noga ut materialen som används för tryckarbeten och även själva tryckprocessen är noggrant genomarbetad. Karlsson upplever att kvalitet, pålitlighet och skäliga priser är de viktigaste visitkorten.

-En sådan här småföretagare har inte råd att sälja något annat än prima, bekräftar Karlsson.

Grafiska designern Jessica Karlsson och Paipis bys tygkasse, som hon designat och tillverkat.
Reklambyrå Yessies’ företagare Jessica Karlsson har planerat och verkställt bland annat en tygkasse till Paipis by. Till material valde Karlsson en högklassig återvunnen textilprodukt, som är uthållig och tvättbar men samtidigt ekologisk. Karlsson är ytterst noggrann med materialernas kvalitet.

Kontaktuppgifter

Fma Jessica Karlsson Reklambyrå Yessies
Mosavägen 23
Paipis

www.yessies.fi
info.yessies@gmail.com

Facebook: MainospalvelutYessies
Instagram: info.yessies

Tfn. 040 – 504 9704

Senast uppdaterad 22.07.2021