Sibbo – lyckad företagsamhet: Paulina Virtanen betjänar massagekunder på båda språken och snart är hon också färdig fysioterapeut

Vem är du och vad är ditt företag, berätta också lite om dig själv?

Jag heter Paulina Virtanen, utbildad massör. Jag arbetar i Söderkulla som ensamföretagare för min egen firma och studerar som bäst i yrkeshögskola för att bli fysioterapeut.

Jag har motionerat och rört på mig mycket ute och haft flera idrottshobbyer sedan ung ålder. I och med detta, var mitt intresse för idrotts- och välfärdsbranschen ganska självklar. Jag började studera till idrottsinstruktör vid Solvalla idrottsinstitut genast efter grundskolan. Redan då drömde jag om fysioterapeutyrket.

Några år efter att jag avlagt idrottsinstruktörsexamen, studerade jag till utbildad massör och specialiserade mig i idrottsmassage. Denna yrkeskompetens förde mig ett steg närmare fysioterapeutyrket, som jag drömt om och nu är drömmen på väg att bli uppfylld, mina studier är på slutrakan och jag utexamineras från yrkeshögskolan år 2022!

Att specialisera sig inom idrottsmassage var ett naturligt val, eftersom jag varit en aktiv idrottare själv hela mitt liv. Det är inte många sportgrenar jag inte provat på, men innebandy är min huvudgren och det har jag spelat sedan lågklasserna i grundskolan. Två säsonger spelade jag innebandy också i Sverige. Min finaste prestation är dock från Finland: vi van brons i flickornas Finlandsmästerskap med mitt lag!

Jag har fått så mycket glädje, lärdom, välbefinnande och vänskap tack vare mitt eget aktiva och sportiga liv, att jag vill ur professionell synpunkt verka för att stöda människors välbehag, funktionskapacitet och rörlighet.

Var valet att bli företagare ett naturligt val för dig, hade du några rädslor? Vad tycker du att är det bästa med att vara företagare?

Det var absolut inte självklart för mig att bli företagare. Men åsikten förändrades nog helt och hållet i och med mina studier till massör. Skolan sporrade mig att bli företagare, efter som de ansåg att jag skulle ha potential att klara mig i branschen – till och med som utvecklare av massöryrket. Jag tycker om utmaningar och lite spänning i livet, och är också redo att arbeta mycket för att uppnå mina drömmar.

Mina föräldrar uppmanade mig, eftersom de båda har företagarbakgrund. På grund av detta var det slutligen ganska lätt att bli företagare själv.

Har företagaryrket motsvarat dina förväntningar?

Jag fick en bra botten till företagarlivet redan under min studietid, så visst har det motsvarat mina förväntningar, eller egentligen till och med överskridit dem. Det bästa med att vara företagare är att du kan skapa ditt företag till sådant du själv vill, leda och fatta beslut själv och dessutom följa med utvecklingen och uppfyllandet av dina egna mål.

Kunderna, responsen och diskussionerna med dem är det bästa med att vara företagare. När man lyckas hjälpa en kund, lindra men – det ger verkligen tilltro på sitt eget yrkesutövande och sporrar till att utvecklas också framåt.

Naturligtvis medför företagarlivet också svårigheter och exempelvis under coronatiden har det nog funnits direkt rädsla också. Osäkerhetsmoment gällande framtiden kan också bli belastande ibland, så som till exempel kommande lagförändringar och social- och hälsovårdsreformen.

Berätta lite om ditt yrke som massör, hurdan är exempelvis din typiska kund?

Jag har en bred kundkrets i ålderskategorier från barn till seniorer. Jag bemöter varje kund som individ och min fokus är alltid reserverad för varje enskild kund. Det är viktigt för mig att hitta samtliga kunder sådan hjälp som passar jsut dem. Många av mina kunder har problem i nacken eller axlarna, men jag har också en hel del aktivt motionerande kunder och även idrottare. Dessa kunder kräver ibland särskilt anpassade vårdformer.

Eftersom jag är tvåspråkig, har både svensk- och finskspråkiga kunder hittat till mig. Många kunder uppskattar att bli bemötta på sitt modersmål.

Har coronatiden inverkat på din verksamhet eller utkomst?

Coronatiden medförde osäkerhet. Lyckligtvis hade jag precis hunnit påbörja mina yrkeshögskolestudier innan coronan och har också haft möjlighet att arbeta vid sidan om studierna. Jag tackar varmt alla mina kunder, som har fortsatt att utnyttja mina tjänster under dessa omständigheter!

Hur tycker du att Sibbo kommun skulle kunna stöda företagare?

Jag tycker att det är fint att Sibbo kommun på det här sättet marknadsför lokala företagare. Jag är jättetacksam att jag fick komma med i det här!

Har du några hälsningar, som du skulle vilja skicka till dina kunder, antingen nuvarande eller potentiella kommande?

Tack till envar som brukat mina tjänster. Det har varit en stor ära att få betjäna så väl kommunbor som utomstående i frågor om välbefinnande funktionskapacitet och rörlighet. Varje kund som kommer till min mottagning blir individuellt bemött och jag vill även framledes erbjuda mitt bästa kunnande för varje enskild kund. Det är viktigt att lyssna på kunden och ge den behandling som kunden upplever att hen behöver.

I och med mina fysioterapistudier har jag börjat förstå ännu bättre hur människans fysiologi fungerar och är således ännu bättre att hitta orsaken till något men, som kan vara helt någon annanstans än där värken känns.

Välkomna, vi ses på mottagningen!

Kontaktuppgifter

Fma Paulina Virtanen
Enbågen 18
00150 Söderkulla

Tfn. 040 656 0002

tmipaulinavirtanen@gmail.com

Senast uppdaterad 05.08.2021