Sibbo kommuns tjänster kring jul och nyår 2022–2023

Kundservicen

Kommunens telefonväxel och kundservicens e-tjänster fungerar normalt veckan före jul, måndag–fredag 19.12–23.12.2022. Mer information om kommunens journummer under julhelgen fås via telefonväxelns nattmeddelande på numret tfn 09 23531.

I vår elektroniska ärendehanteringstjänst Mina tjänster kan du lämna in ditt ärende även under veckoslut, helgdagar eller till och med på natten.

Kundbetjäningsstället SibboInfo Nickby betjänar på adressen Norra Skolvägen 2, i samma byggnad som huvudbiblioteket. SibboInfo Nickby är stängt fredag 23.12.2022, men öppet igen normalt under mellandagarna tisdag–torsdag kl. 8–16 och fredag 30.12.2022 kl. 8–14.

Även om kundrådgivarna inte är på plats, kan du använda kunddatorerna i SibboInfos lokal och läsa anslagstavlan när dörrarna till huvudbiblioteket är öppna. Observera också att det finns en brevlåda mellan biblioteksbyggnadens huvuddörrar, där du kan lämna post till kommunen när byggnadens ytterdörr är öppen, dvs. under bibliotekets och kundbetjäningsställets öppettider.

Kundbetjäningsstället SibboInfo Söderkulla betjänar på adressen Amiralsvägen 2, i samma byggnad som Söderkulla bibliotek. Kundbetjäningsstället är stängt under dagarna mellan jul och nyår. Efter nyår återgår kundbetjäningsstället till normala öppettider.

Sockengårdens reception är normalt öppen veckan före jul, måndag–torsdag 19.12–22.12.2022. Från och med fredag 23.12.2022 är Sockengården stängd ända fram till 31.12.2022. I brådskande fall kan du ringa vår växel på numret 09 23531, där våra kundrådgivare hjälper dig. Observera att det finns en brevlåda utanför Sockengården bredvid sidodörren där du kan lämna post till kommunen. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst via e-post på adressen info@sibbo.fi eller registraturen på adressen registrering@sibbo.fi.

 

Social- och hälsovårdstjänsterna

Ändringar i telefonnumren

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för Sibbobornas social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2023.

Tjänsterna fortsätter på samma ställen som tidigare, men nya kundservicenummer har införts för hälsostationerna och mun- och tandvården i östra Nyland. De gamla telefonnumren för social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo som börjar med 09 tas ur bruk 31.12.2022.

Personalen överförs till välfärdsområdet. Personalens mobiltelefonnummer förblir i huvudsak oförändrade. Personalens e-postadresser ändras till formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Från och med 1.1.2023 finns alla aktuella meddelanden och nyheter om social- och hälsovårdstjänsterna samt information om coronaviruset och coronavaccineringarna på välfärdsområdets webbplats: ostranyland.fi. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tillsvidare på kommunens webbplats. Östra Nylands välfärdsområde ansvarar dock för tjänsterna från och med 1.1.2023. Grundläggande information om tjänsterna kommer att läggas till på välfärdsområdets webbplats senare i vår.

Hälsostationen och jouren

Det nya numret till Sibbo hälsostations telefontjänst är 019 5600 600. Hälsostationens telefontjänst betjänar i brådskande ärenden vardagar kl. 8–16 och i icke-brådskande ärenden kl. 9–15.

Övriga tider betjänar Jourhjälpen på numret 116 117. Samjouren finns i Borgå sjukhus lokaler. Ring 112 i nödsituationer.

Nickby social- och hälsostations öppenvårdsmottagningar och brådskande mottagning, rådgivning, mun- och tandvård, HUSLAB-provtagningsställe, missbrukar- och mentalvårdstjänster samt fysioterapitjänster är öppna normalt på vardagarna kring jul och nyår. Nickby social- och hälsostation är stängd på måndag 26.12.2022.

Mun- och tandvården

Det nya numret till mun- och tandvården är 019 5600 601. Mun- och tandvårdens tidsbeställning betjänar vardagar kl. 8–15. Om du behöver brådskande vård under övriga tider, ska du kontakta HUS jour för munsjukdomar. Jourens kontaktuppgifter fås på HUS webbplats via denna länk.

Mun- och tandvården i Söderkulla är stängd 27.12.2022–8.1.2023. Då är verksamheten koncentrerad till Nickby.

Rådgivningen och familjerådgivningen

Rådgivningen i Nickby är öppen normalt på vardagarna kring jul och nyår, men mottagningen är inte öppen på helgdagen 26.12.2022.

Rådgivningen i Söderkulla är öppen normalt på vardagarna kring jul och nyår, men mottagningen är inte öppen på helgdagen 26.12.2022.

Talterapin och familjerådgivningen har reducerad bemanning under veckorna 52 och 1.

Socialarbetet och krisjouren

Vuxensocialarbetet betjänar normalt på vardagarna kring jul och nyår och kan nås på numret 09 2353 6030. Servicerådgivning för hela välfärdsområdet betjänar från och med 1.1.2023 på numret 019 5600 111 . Vi ber att kontaktbegäranden gällande vuxensocialarbetet görs via detta nummer 019 5600 111 från 1.1.2023.

Jouren och rådgivningen för socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet betjänar normalt vardagar kl. 9–15 på numret 019 5600 651.

Östra Nylands social- och krisjour hjälper vid övriga tider och dygnet runt. Social- och krisjourens nya telefonnummer är 019 5600 150. Social- och krisjouren hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd som gäller till exempel barnskydd, familjekriser, missbruk eller akuta traumatiska kriser.

Studerandehälsovården

Skolhälsovårdaren är anträffbar på vardagarna kring jul och nyår på numret 09 2353 6027 kl. 8–11.

Elevvården

Skolpsykologerna och -kuratorerna är tillgängliga i begränsad omfattning under skolornas jullov. Skolpsykologerna och -kuratorerna överförs till välfärdsområdet 1.1.2023. Mobiltelefonnumren förblir i huvudsak oförändrade, men e-postadresserna ändras till formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

 

Biblioteken

Huvudbiblioteket

Normalt öppet veckan före jul på vardagar
Lördag–måndag 24–26.12.2022 stängt
Tisdag–fredag 27–30.12.2022 öppet normalt. Lördag 31.12 stängt
Måndag–onsdag 2–4.1.2023 öppet kl. 9–20
Torsdag 5.1.2023 kl. 9–16
Fredag 6.1.2023 stängt

Söderkulla bibliotek

Lördag–måndag 24–26.12.2022 stängt
Tisdag–onsdag 27–28.12.2022 betjäningstid kl. 10–18 och meröppettid kl. 7–10, 18–21
Torsdag 29.12.2022 betjäningstid kl. 10–16 och meröppettid kl. 7–10, 16–21
Fredag 30.12.2022 betjäningstid kl. 10–16 och meröppettid kl. 7–10
Lördag 31.12.2022 meröppettid kl. 7–14
Söndag 1.1.2023 stängt
Fredag 6.1.2023 stängt

 

Sibbo institut

Sibbo instituts kansli är stängt 19.12.2022–6.1.2023. Från och med 2.1.2023 nås Sibbo instituts kansli per telefon på numret 09 2353 6004 måndag–torsdag kl. 9.00–11.30 och 12.00–14.00 samt per e-post på adressen sibbo.institut@sibbo.fi.

 

Idrottstjänster

Allaktivitetshallen och Allaktivitetshallens motionssal är stängda 24–26.12.2022 och 1.1.2023.

Det ordnas flera skridskoturer för allmänheten i Sibbo ishall. Närmare information fås på Sibbo träningsishalls webbplats via denna länk.

 

Ungdomstjänster

Nickby ungdomsgård Unkan och ungdomslokalen Pleissi i Söderkulla har öppet kring jul och nyår enligt följande:

Fredag 23.12.2022 kl. 14–22
Lördag 24.12.2022 stängt
Måndag 26.12.2022 stängt
Tisdag 27.12.2022 kl. 14–21
Onsdag 28.12.2022 kl. 14–21
Torsdag 29.12.2022 kl. 14–21
Måndag 2.1.2023 kl. 14–21
Tisdag 3.1.2023 kl. 14–21
Onsdag 4.1.2023 kl. 14–21
Torsdag 5.1.2023 stängt
Fredag 6.1.2023 stängt
Lördag 7.1.2023 kl. 16–23

Lågstadieelever är välkomna till Unkan och Pleissi fram till kl. 18.00 alla dagar då ungdomslokalerna är öppna. Från och med måndag 9.1.2023 är Unkan och Pleissi öppna som vanligt.

 

Byggnadstillsynen, Sibbo Vatten, kommunens fastigheter

Byggnadstillsynens personal har semester 23.12.2022–1.1.2023.

Sibbo Vatten, felanmälningar under tjänstetid tfn 040 191 6090 och övriga tider tfn 050 554 4538.

Kommunens fastigheter, felanmälningar tfn 050 554 4538.

 

Mätnings- och fastighetsenheten (mätningar, placeringstillstånd, tomtförsäljning)

Mätnings- och fastighetsenhetens personal har semester 23.12.2022–1.1.2023.

 

Mer information om tjänsternas kontaktuppgifter och avvikande öppettider finns på tjänsternas egna webbplatser. Alla journummer fås också via telefonväxelns meddelande på numret tfn 09 23531.

 

 

Senast uppdaterad 22.12.2022