Sibbo kommun utför underhållsarbeten på det gamla skolområdet vid Lärdomsvägen

Underhållsarbetet omfattar bland annat:

  • Utedörrarna och fönstren bommas för i den delen av byggnaden som ska stängas. Byggnaden tas helt ur bruk. Inget tillträde.
  • Ytterligare utrustning skaffas till kameraövervakningen och installeras, och låssystemet ändras.
  • Skadegörande klotter avlägsnas från väggarna, dörrarna och fönstren i den delen av byggnaden som används.
  • Växtligheten kring byggnaden rensas upp.
  • Byggnadens skyltar förnyas.
  • Skolans gamla kök och matsal hyrs ut.

Byggnadens gymnastiksal används redan aktivt av idrottsföreningar i området, Idrottstjänster i Sibbo kommun och Sibbo institut. På samma gårdsplan finns också ungdomslokalen Pleissi och Sibbo instituts verksamhetsställe.

Byggnaden med två delar. En del som ska stängas och byggnad som används.

All skadegörelse och allt störande beteende anmäls alltid till polisen

Det gamla skolområdet har varit utsatt för exceptionellt mycket skadegörelse och störande beteende under de senaste åren. Kommunen polisanmäler alltid dessa brott och förser polisen med materialet från kameraövervakningen. Största delen av gärningspersonerna som blivit fast har varit barn i lågstadie- eller högstadieåldern.

Sibbo kommun vill påminna om att även om gärningspersoner under 15 år inte är straffrättsligt ansvariga utesluter detta inte skadeståndsansvar. Att byta ut en isolerad fönsterruta kostar till exempel cirka 400 euro, inklusive arbete. Kostnaden för att ta bort en större fläck av tusch eller målfärg är cirka 300 euro, inklusive arbete.

Vi ber nu föräldrarna att diskutera detta med sina barn hemma. Fråga också alltid era barn var de tillbringar sin tid. Vi vill också påminna föräldrarna om att problem ofta undviks med hjälp av regler och hemkomsttider som man kommit överens om på förhand.

Mer information:
Henna Salminen
Kundbetjäningschef
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltningen
Telefon 050 383 0793
henna.salminen@sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 29.09.2022