Sibbo kommun tar emot enbart e-fakturor från och med början av detta år

Även leverantörer som inte använder ett e-faktureringsprogram kan dock lätt fakturera kommunen också i fortsättningen. Leverantörer som inte har ett eget e-faktureringsprogram får använda kommunens Leverantörsportal helt gratis för att skicka e-fakturor till kommunen. Mer information och anvisningar om hur man tar i bruk Leverantörsportalen hittar du på vår webbplats Fakturering genom att klicka på den här länken.

Även kommunens adress för e-fakturor och andra nödvändiga uppgifter som e-fakturorna ska innehålla finns på vår webbplats Fakturering bakom denna länk.

Senast uppdaterad 14.01.2022