Sibbo kommun tar emot 15 kvotflyktingar i maj

Flyktingarna kommer från Syrien. Det är frågan om familjer som har barn i skolåldern.

Sibbo kommuns invandrartjänster söker för närvarande ett par hyresbostäder för kvotflyktingarna i Nickby. Vi söker hyresbostäder med 3 rum och kök eller större bostäder. Om du har en bostad att hyra ut, vänligen kontakta Katarina Alhovuori (tfn 050 569 4972, katarina.alhovuori@sibbo.fi) eller Katri Indrén (tfn 050 475 4164, katri.indren@sibbo.fi).

Fullmäktige i Sibbo har beslutat att kommunen tar emot 10−15 kvotflyktingar årligen, men Sibbo har inte tagit emot kvotflyktingar på fyra år eftersom antalet flyktingar i Finlands flyktingkvot inte räckt till för alla mottagarkommuner och Sibbo inte därför har anvisats flyktingar. Sibbo tog senast emot kvotflyktingar år 2017 då 16 flyktingar anlände till kommunen.

 

Senast uppdaterad 16.04.2021