Sibbo kommun röjer träd i ett skogsområde som gränsar till Tasbyvägen

Syftet med röjningsarbetet är att skapa en trivsammare boendemiljö för invånarna och samtidigt göra skogen mer parklik och öppen bland annat vad gäller utsikten. Vi kommer att lämna kvar några murkna träd i området för att skydda den biologiska mångfalden.

Området där skötseln av trädbeståndet kommer att ske har märkts ut på den bifogade kartan.

En karta över området.

Mer information:
Kommunträdgårdsmästare Kari Ojamies, 050 554 4536, kari.ojamies@sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 29.03.2023