Sibbo kommun förbjuder användningen av TikTok på sina enheter

Orsaken till denna lösning är TikToks problem gällande datasäkerhet och dataskydd. Applikationen samlar in exceptionella mängder information om mobilenheten och dess användare. Bland annat skyddspolisen och datasäkerhetsexperter har rekommenderat att myndigheter inte laddar ner TikTok i enheter som behandlar arbetsärenden eller konfidentiella uppgifter.

Applikationen TikTok är inte tekniskt datasäker. Kommunens anställda behandlar exempelvis kunders och samarbetspartners uppgifter på sina arbetstelefoner och i kommunens tekniska miljö. Det kan inte tillåtas att en osäker applikation installeras till sådana enheter och i kommunens tekniska miljö.

– Om TikTok används på samma enhet där personers kontaktuppgifter förvaras, är det möjligt att dessa kontaktuppgifter överförs till molntjänsten i TikToks server. Personuppgifter får principiellt inte överföras utanför EU/EES, konstaterar kommundirektören i sitt tjänsteinnehavarbeslut.

Även andra problem är anknutna till TikTok. Till exempel har TikTok bekräftats bryta mot flera bestämmelser i dataskyddsförordningen i behandlingen av minderåriga barns och ungdomars personuppgifter.

Därutöver förbjuder kommunen användningen av TikTok som representant av Sibbo kommuns organisation. Det innebär att kommunens anställda inte kan i sin arbetsroll uppträda i TikTok eller använda TikTok i sina arbetsuppgifter, inte ens från någon annan enhet än kommunens.

Sibbo kommun har redan tidigare förhindrat och förbjudit på motsvarande sätt till exempel användningen av applikationen WhatsApp på sina enheter av datasäkerhets- och dataskyddsskäl. Sibbo kommun och kommunens anställda använder kommunens officiella informationskanaler i sitt kundarbete, såsom Wilma och Mina tjänster. Till dessa kanaler och alla system och applikationer som kommunen använder har en konsekvensbedömning av dataskyddet och en revision av datasäkerheten utförts.

Länkar:

Tjänsteinnehavarbeslut: Användning av applikationen TikTok i Sibbo kommun (pdf, på finska)

 

Senast uppdaterad 13.02.2024