Sibbo kommun fick gyllene företagarflagga

Femton kommuner fick företagarflaggan som beviljas av Nylands Företagare och som nu delas ut för första gången. Sju av dessa företagarflaggor är guld, fem silver och tre brons. Flaggorna gäller två år åt gången. Hyvinge, Kervo, Träskända, Mäntsälä, Mörskom, Sibbo och Sjundeå fick de första gyllene företagarflaggorna.

Nylands Företagares ordförande Mikko Ahtiainen anser att antalet flaggor i området är bra.

– Nylands näringspolitiska situation är stark med nationella mått mätt. Vårt områdes livskraft är god eftersom de flesta kommunerna främjar den aktivt. Företagen beaktas rätt så väl i beslutsfattandet, vilket möjliggör framgångsrik företagsverksamhet. Det här skapar i sin tur en god grund för livskraften och främjar områdets välfärd på många sätt, säger Ahtiainen.

Företagarflaggan är både en eloge och ett utvecklingsredskap

Man ansökte om företagarflaggan med hjälp av självvärdering. Företagarföreningen och kommunen ansökte om flaggan tillsammans.

– I Nyland vill kommunerna profilera sig som företagarvänliga orter, vilket är fint. De tävlar om såväl investeringar som arbetskraft. Företagarflaggan är en indikator på konkurrenskraften. Kommunerna kan använda den för att visa sin företagarvänlighet, som bedömts genom en opartisk granskning, förklarar Ahtiainen.

Kriterierna publicerades för cirka ett år sedan. Kommunerna tog ivrigt chansen att målinriktat utveckla sin verksamhet i en allt mer företags- och företagarvänlig riktning.

Företagarflaggan styr diskussionen och aktörerna mot att fokusera på strategiskt rätta åtgärder när det gäller att skapa en företagarvänlig verksamhetsmiljö.

Utgångsnivån är nu satt i Nyland – hur är det med resten av Finland?

– Företagarflaggan som lanserades för ett år sedan kan i framtiden bli en riksomfattande mätare och symbol för företagsvänlighet. Det blir intressant att se hur företagsvänligheten utvecklas i vårt verksamhetsområde under de kommande två åren. Utgångsnivån är nu satt, säger Nylands Företagares regionchef Petri Ovaska.

Flaggorna fastslogs av Nylands Företagares styrelse.

Företagarna-organisationens mål är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företagande i Finland. Till lokalföreningarnas viktigaste uppgifter hör att sporra kommunerna till att utveckla dessa förutsättningar.

Företagarflaggor guld

Hyvinge, Kervo, Träskända, Mäntsälä, Mörskom, Sibbo, Sjundeå

Företagarflaggor silver

Kyrkslätt, Nurmijärvi, Borgå, Pukkila, Tusby

Företagarflaggor brons

Ingå, Lappträsk, Lovisa

 

Företagarflaggans kriterier:

Näringspolitik

 1. Kommunen har ett aktuellt näringspolitiskt program.
 2. Kommunen har beskrivna smidiga planläggnings- och tillståndsprocesser.
 3. Kommunen främjar gemenskap mellan företagarna med sina lokaler.
 4. Kommunen satsar på utveckling av företagsverksamhet och näringsgrenar. Inhouse-bolag påverkar inte den privata företagsverksamheten.

Kontakt

 1. Kommunen har en fungerande näringsgrupp eller näringsavdelning där företagarorganisationen är representerad.
 2. Kommunen och företagarföreningen håller regelbunden och systematisk kontakt och regelbundna möten med varandra.
 3. Kommunens högsta tjänstemannaledning och de förtroendevaldas ledning deltar i Företagarna i Finlands seminarium för kommunledningspersoner.
 4. Kommunen informerar aktivt om sådant som påverkar företag, exempelvis vid informationsmöten.

Upphandlingar

 1. Kommunen kartlägger marknaden före upphandlingarna och delar in upphandlingarna i helheter som gör det möjligt för små och medelstora företag och mikroföretag att delta.
 2. Kommunen tillämpar en tidsenlig och fungerande upphandlingspolitik.
 3. Kommunen har en elektronisk upphandlingskalender som hålls uppdaterad.
 4. Kommunens inköpsfakturor är offentliga.

Företagarvänlighet

 1. Företagens verksamhetsförutsättningar beaktas i kommunens beslutsfattande.
 2. Kommunen deltar i företagsamhetsfostran tillsammans med lokala företagare.
 3. Kommunen förbinder sig till att tillsammans med företagarföreningen främja en företagarvänlig atmosfär.
 4. Kommunens helhetsvitsord i Kommunbarometern är högre än det nationella medeltalet.

 

Senast uppdaterad 20.10.2023