Sibbo kommun får ny teknisk direktör

Sirén tar över som teknisk direktör efter att ha fungerat som operativ direktör för Avdelningen för teknik och miljö. Innan detta har Sirén bland annat varit utvecklingschef för sektorn. Tekniska direktören leder Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun och till den hör bland annat enheterna Byggnadstillsyn, Miljöövervakning, Gator och grönområden samt Lokalitetsförvaltning.

Organisationsstrukturen och de olika uppgiftshelheterna inom kommunens tekniska väsende kommer att granskas under sommaren och hösten. Därefter beslutar man om rekryteringen av en ny teknisk direktör. Sirén sköter tjänsten som teknisk direktör tills en bestående lösning har hittats.

Senast uppdaterad 09.06.2022