Sibbo kommun erbjuder halkskydd för skor till Sibbobor över 70 år

Syftet är att förebygga fallolyckor vid halt vinterväglag. Statistiken visar att varannan finländare över 80 år faller en gång om året och orsaken är ofta halkning. En halkolycka leder också ofta till t.ex. höftfraktur.

Utdelning av halkskydd

24.11.2021 kl. 9-11 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
25.11.2021 kl. 9-11 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
1.12.2021 kl. 13-15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
2.12.2021 kl. 13-15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J, 04130 Sibbo)
8.12.2021 kl. 9-11 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
9.12.2021 kl. 9-11 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
15.12.2021 kl. 13-15 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
16.12.2021 kl. 13-15 Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)

Övriga tider enligt avtal (kundhandledare Elisa Pitkänen tfn 040 653 1616)

 

 

 

Senast uppdaterad 16.11.2021