Sibbo kommun bygger ut Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan och bygger en ny skvär nästa sommar

Bänkar och en murbänk samt en gräsmatta som lämpar sig för umgänge har planerats till skvären. Till skvären byggs även ett område av marktegel som är fredat för motorfordon och kommer också att ha odlingsbäddar med olika klängväxter. Trästaketet skiljer åt skvären från daghemmets gårdsplan.

Skvären avgränsas dessutom av ett skärmtak med ett utrymme för umgänge med sittbänkar, och på andra sidan av skären byggs cykelparkeringsplatser. I den fortsatta planeringen utreds även om det är möjligt att tillägga solceller på skärmtaket. Med hjälp av solceller kunde elcyklar laddas med förnybar energi.

Skvären byggs på det lilla halvfärdiga området mellan Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan, Nickby Hjärta och Enter, som var tidigare en del av parkeringsområdet för skolcentrets C-byggnad.

 

Bild: Arkkitehtitoimisto Gylling Oy

Illustration över skvären. Människor sitter på en murbänk, en person sitter på en bänk under ett skärmtak.
Det är möjligt att vistas under cykeltaket i skydd från regn eller solgass.

Både skvären och utbygget av daghemmets gårdsplan byggs omkring en backig terräng. Backen erbjuder variation och lekfullhet till daghemmets annars jämna gårdsplan. En gräsmatta byggs på backen på skvärens sida som ett utrymme för umgänge.

Träd, solskyddande parasoller och nya lekredskap

Utbygget av Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan har utvecklats tillsammans med daghemmets personal. Personalen har tilldelat sig av sitt kunnande i bland annat planeringen av gårdens lekaktiviteter, avgränsningen av olika områden, valet av lekredskap och utformningen av terrängen.

Det utbyggda området planteras med 13 rönnar, och även döda träd på gårdsplanens nuvarande områden byts ut mot nya. Träden planteras så stora som möjligt och skyddas noga för att säkerställa deras tillväxt. Förutom träd tilläggs gårdsplanen med flera solskyddande parasoller för att förbättra användbarheten av gårdsplanen, som har upplevts gassig.

 

Bild: Arkkitehtitoimisto Gylling Oy

Illustration. Backig terräng, träd, barn med en fotboll, en vuxen som bär två barn.
Till daghemmets gårdsplan byggs en backe och planteras flera träd, och gamla döda träd byts ut mot nya.

Utbygget medför också flera nya lekredskap till gårdsplanen. Det utlovas nya gungor, trampoliner som sänks ner i marken, en ny rutschbana, en klätterställning, en balansställning samt balanssvampar och -bollar.

Dessutom avlägsnas gårdsplanens gamla körfältsmarkering och i stället målas en ny och längre cykelbana. Till gårdsplanen byggs även ett kallt gårdsförråd samt en byggnad för fjärrvärme och en förrådsbyggnad.

Byggandets tidtabell planeras så långt in i sommaren som möjligt

Gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat kunde inte genomföras fullständigt när daghemmet byggdes, eftersom före detta Nickby skolcentrets C-byggnad och värmecentralens oljecistern fanns ännu på den planerade gårdsplanen. Byggnaden och oljecisternen revs förra året, vilket möjliggör att gårdsplanen byggs ut i den omfattning som tidigare planerades.

Avsikten är att byggprojektet i området konkurrensutsätts så att arbetet kan genomföras till stor del under sommaren, så att byggandet skulle förorsaka så lite olägenheter som möjligt till daghemmets och de närliggande skolornas verksamhet. För projektet har det reserverats ett anslag på 500 000 euro i budgeten för år 2024.

Länkar:
Nikkilän keskuspuisto puistoaukion luonnossuunnitelma ja päiväkoti Pikkusydämen pihan laajennuksen toteutussuunnitelma (pdf på finska)

 

Senast uppdaterad 24.01.2024