Rosk’n Roll meddelar: Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift

Invasiva främmande arter hör till blandavfallet, och går till avfallsförbränningen. Blandavfallet är vanligtvis avgiftsbelagt, men gällande invasiva främmande arter har Rosk’n Roll beslutat sig för att göra ett undantag.

Små lass från hushåll tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls verksamhetsområde, dvs. avfallslass med invasiva främmande arter som lämnas med personbil eller skåpbil. Alla invasiva främmande arter ska vara ordentligt packade i sopsäckar.

De s.k. stora lassen som kommer med traktor eller lastbil samt företagens alla las med invasiva arter är fortfarande avgiftsbelagt blandavfall. Avfallsstationerna i Lojo, Borgå och Hangö har inga mängdbegränsningar, de övriga tar emot under 2 m³ partier per gång.

Mer info om de invasiva främmande arterna:
Vieraslajit.fi (nationell förteckning)

 

Senast uppdaterad 10.05.2021