Rosk’n Roll informerar: Insamlingsbilarna för avfall åker ut på vårturné

Otto-bilen samlar in farligt avfall och tar bland annat emot lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. Det säkraste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i ett annat helt och tätt slutet kärl med innehållet tydligt utmärkt. Otto-insamlingsbilen tar emot 50 kg farligt avfall per kund. Farligt avfall från privathushåll kan även föras avgiftsfritt till avfallsstationen året om samt lämnas i insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Romulus-bilen samlar in metallskrot och till den kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör passar att tas ombord. Romulus samlas däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.

Exakta tidtabeller och instruktioner för Otto- och Romulus-turnéerna finns på vår webbplats www.rosknroll.fi, i Roskis-tidningen som delades ut till alla hushåll i mitten av april samt i Rosk’n Rolls väggkalender. Det är förbjudet att lämna avfall vid hållplatserna i förväg. Tilläggsinformation och instruktioner fås vid behov via Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Vårturnén, Sibbo

To 5.5 Borgnäs-Sibbo

16:10-16:20 Halkia, Kivistö ungdomsföreningslokal, Pornaistentie 590
16:40-17:00 Borgnäs, Pormestarintori, Rantalantie-Kirkkotie
17:20-17:40 Jokimäki, skolan, Anttilantie 9
18:00-18:20 Södra Paipis, Paipis Centralbod, Paipisvägen 401
18:40-19:00 Norra Paipis, Widegård föreningslokal, Paipisvägen 1134
19:15-19:40 Tallmo, skolan, Satotalmavägen 11

Fr 6.5 Sibbo

16:20-16:40 Borgby, bollplanens ekopunkt, Borgnäsvägen 461
17:00-17:20 Nickby, ishallen, Idrottsvägen 2
17:40-18:00 Svartböle, Meltex, Svartbölevägen 10
18:20-18:40 Gesterby, f.d. brandstationen, Gesterbyvägen 83
19:00-19:40 Immersby, brandstationen, Immersbyvägen 578

Lö 7.5 Sibbo

09:00-09:25 Söderkulla, K-Supermarket, Järnvägsgränd 4
09:50-10:15 Box, motorcykelverkstaden, Nya Borgåvägen 1545
10:35-11:00 Spjutsund, båthamnen, Spjutsundsvägen 963
11:30-11:55 Kalkstrand, grillen, Kalkstrandsvägen 585
12:45-13:10 Gumbostrand, bryggan, Gumbovägen 215
13:30-13:50 Sibbostrand, ekopunkten, Storörsvägen 25

 

Senast uppdaterad 27.04.2022