Rosk’n Roll informerar: Insamlingsbilarna för avfall åker ut på vårturné

Otto-insamlingsbilen tar emot farligt avfall såsom lysrör, spillolja, ackumulatorer, målarfärg, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Av säkerhetsskäl är det bäst att det farliga avfallet förs till insamlingen i originalförpackning, alternativt i ett annat tätt slutet och helt kärl där innehållet är tydligt angivet. Till Otto-bilen kan man föra högst 50 kg farligt avfall per kund.

Till Romulus-bilen, som samlar in metallskrot, får man föra metallskrot motsvarande en släpvagnslast. Ombord på Romulus duger till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Däremot samlar Romulus inte in elapparater. Elapparater, allehanda metallskrot samt farligt avfall kan året om föras avgiftsfritt till avfallsstationerna för återvinning.

De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och är avsedda för hushåll och fritidsboende på området.

De exakta tidtabellerna för Otto och Romulus vårrunda samt anvisningar hittas på webbplatsen www.rosknroll.fi, i Roskis-tidningen som delades ut till alla hem i mitten av april samt i Rosk’n Rolls väggkalender. Det är inte tillåtet att lämna avfall på insamlingsplatserna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås vid behov även från Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Otto och Romulus, vårturnén

Fr 5.5 Borgnäs–Sibbo

16.10–16.20 Halkia, Kivistö ungdomsföreningslokal, Pornaistentie 590
16.40–17.00 Borgnäs, Pormestarintori, Rantalantie–Kirkkotie
17.20–17.40 Jokimäki, skolan, Anttilantie 9
18.00–18.20 Södra Paipis, Paipis Centralbod, Paipisvägen 401
18.40–19.00 Norra Paipis, Widegård föreningslokal, Paipisvägen 1134
19.15–19.40 Tallmo, skolan, Satotalmavägen 11

Lö 6.5 Sibbo

09.00–09.25 Söderkulla, K-Supermarket, Järnvägsgränd 4
09.50–10.15 Box, motorcykelverkstaden, Nya Borgåvägen 1545
10.35–11.00 Spjutsund, båthamnen, Spjutsundsvägen 963
11.30–11.55 Kalkstrand, grillen, Kalkstrandsvägen 585
12.45–13.10 Gumbostrand, bryggan, Gumbovägen 215
13.30–13.50 Sibbostrand, ekopunkten, Storörsvägen 25

Må 8.5 Sibbo

16.20–16.40 Borgby, bollplanens ekopunkt, Borgnäsvägen 461
17.00–17.20 Nickby, ishallen, Idrottsvägen 2
17.40–18.00 Svartböle, Meltex, Svartbölevägen 10
18.20–18.40 Gesterby, f.d. brandstationen, Gesterbyvägen 83
19.00–19.15 Immersby, brandstationen, Immersbyvägen 578

 

Senast uppdaterad 26.04.2023