Rosk’n Roll informerar: Avfallshanteringens sommarsäsong inleds efter påsk

Högtiden inverkar på avfallstransporterna. Under veckan före påsk (v. 13) töms sopkärlen en dag tidigare än normalt. Under veckan efter påsk görs tömningarna antingen på den vanliga dagen eller en dag senare.

Du kan beställa en sms-avisering om du i fortsättningen vill ha information om avvikande tömningstidtabeller, till exempel på grund av väglaget eller allmänna helgdagar. Beställ textmeddelandet på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi/tillaggstjanster.

Påsken inverkar även på avfallsstationernas öppettider. Torsdag 28.3 och lördag 30.3 betjänas kunderna enligt normala öppettider på avfallsstationerna. Däremot är samtliga Rosk’n Rolls avfallsstationer stängda på långfredagen 29.3, på påskdagen 31.3 samt på annandag påsk, måndag 1.4.

Du kan kontrollera avfallsstationernas öppettider på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi.

Självbetjäningen på avfallsstationerna startar upp

Under sommarsäsongen, det vill säga från början av april till slutet av oktober, är det möjligt att besöka en del av våra avfallsstationer som självbetjäning. Den här sommarsäsongen öppnar självbetjäningen på fem avfallsstationer: Askola, Ingå, Högfors, Lovisa och Ekenäs. Till de här stationerna kan man utanför öppettiderna föra avfall som självbetjäning, från måndag till söndag klockan 8–20.

Självbetjäningen är ändå inte öppen på allmänna heldagar. Den första chansen att använda självbetjäningen i år är med andra ord först tisdag 2.4.
Före självbetjäningsbesöket uppger kunden sina kontaktuppgifter samt informationen om avfallet man har med sig på adressen rosknroll.materialport.com. Har man avgiftsbelagt avfall i lasten betalar man också för det i förväg.

 

Senast uppdaterad 27.03.2024