Rivning av det gamla skolcentrets C-byggnad har inletts i Nickby

 

C-byggnaden har varit en del av det gamla skolcentret i Nickby (Stora Byvägen 8). Byggnaden färdigställdes 1972. Utöver de gamla undervisningslokalerna och gymnastiksalen kommer man vid rivningen att ta bort de tomma underjordiska oljecisternerna bredvid byggnaden samt cisternutrymmen. Därutöver kommer byggnadens rökkanal att rivas, och en transformator som ligger intill byggnaden kommer att flyttas till ett annat ställe.

Det är förbjudet att gå in på den inhägnade rivningsarbetsplatsen

Rivningsarbetsplatsen är inhägnad, och det är absolut förbjudet att gå in på arbetsplatsen. Trafiken till rivningsarbetsplatsen styrs via den väg som leder till parkeringsplatsen vid Nickby Hjärta från Stora Byvägen.

Rivningen inleddes inne i byggnaden med förberedande arbeten och avlägsnandet av skadliga ämnen. Skadliga ämnen i materialen inne i byggnaden har avlägsnats korrekt och kommer inte att strömma ut i luften vid rivningen av byggnaden. Arbetet orsakar tillfälliga buller- och dammolägenheter på närområdet. Dammolägenheter förebyggs genom att vattna rivningsarbetsplatsen rikligt under arbetet.

Rivningen orsakar elavbrott och vattenavbrott i Wessmanhuset och Nickby instituthuset (B1-byggnaden). Instituthuset och Wessmanhuset används dock normalt.  Till exempel serveras parklunch som planerat på Wessmanhusets gård under sommaren 2023. Vi ber att de som går till fastigheterna fäster särskilt uppmärksamhet i närheten av rivningsarbetsplatsen.

Tekniska utskottet beslutade om rivningen vid sitt möte 24.5.2022 § 77. Då beslutades det att rivningen genomförs efter att utbyggnaden av Nickby Hjärta färdigställs, och till entreprenör valdes Lotus Demolition Oy.

På C-byggnadens ställe kommer man att utvidga Daghemmet Lillhjärtats gårdsområde samt att bygga ett offentligt parkområde.

Senast uppdaterad 04.07.2023