Reparationen av raset vid Massbyvägen (landsväg 11679) inleds 30.11

Entreprenaden har beställts av NTM-centralen i Nyland och reparationsarbetet väntas pågå fram till slutet av år 2020.

Anmäl problem som kan äventyra trafik direkt till Vägtrafikantcentralens Vägtrafikantlinje genom att ringa 0200 2100 (24/7).

Karta, Massby

 

Senast uppdaterad 26.11.2020