Renoveringen av Topeliussalens interiör inleds i början av februari – lokalen är stängd åtminstone till början av oktober

 

Ett investeringsanslag på 700 000 euro har reserverats för renoveringen och ombyggnaden av Topeliussalen i budgeten för år 2023, som godkändes av fullmäktige 12.12.2022.

I enlighet med det förslag som godkändes av tekniska utskottet 14.12.2022 fungerar Rakennustoimisto Anttonen Oy som entreprenör för byggentreprenaden, Järvenpään Sähkö Oy som entreprenör för elentreprenaden och Dynamic Stage Systems – DSS Oy som entreprenör för scenteknikentreprenaden.

Omfattande elarbeten och förnyande av möbler och ytstrukturer

Renoveringen och ombyggnaden av Topeliussalens interiör består bland annat av omfattande elarbeten samt förnyande av ytstrukturer, möbler och AV-teknik. Till exempel alla läktarstolar och golvbeläggningar kommer att förnyas helt och hållet under renoveringen.

Andra åtgärder som ingår i renoveringen är bland annat installation av sittplatser för rörelsehindrade i läktarens bakre del, förnyande av en sidodörr till scenen som är i dåligt skick, underhållsmålning av lokalen och förbättring av mörkläggningen genom att byta ut mörkläggningsgardinerna i de övre fönstren.

Den kommande renoveringen av Topeliussalens interiör kommer inte att påverka Sibbo huvudbiblioteks verksamhet.

Senast uppdaterad 24.01.2023