Regionförvaltningsverket informerar: Idrotts- och rekreationsutrymmen i Nyland fortsättningsvis stängda till och med den 7 februari

Senast uppdaterad 21.01.2022