Reflexkampanj Mobilitetsveckan till ära

”Hållbar mobilitet – sunt och tryggt”” är temat för år 2021. Kampanjen uppmuntrar oss att välja aktiva färdsätt, eller till exempel att kombinera gång och cykling med kollektivtrafik. Hållbara färdsätt är gång, cykling, kollektivtrafik, samåkning, bildelning och ekonomisk körning med energisnål bil. Även distansarbete främjar hållbarhet.

Under mobilitetsveckan delar man ut reflexer i bussarna som trafikerar i Sibbo samt i kommunens INFO-punkter. Reflexer ökar fotgängarnas säkerhet i trafiken och underlättar också busschaufförens arbete då passagerarna syns bättre på hållplatserna.

Läs mer om Mobilitetsveckan: http://www.liikkujanviikko.fi/

En cirkelformad reflex.

Senast uppdaterad 15.09.2021