Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2021

Till blanketten ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottspresentation, antingen från en tävlingssituation eller från träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Premiering av idrottare förhandsblankett: sibbo.fi -> mina tjänster -> fritid och unga 

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas efter fritidssektionens första mötet av året.

Senast uppdaterad 19.10.2021