Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2020

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedalj eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckningar samt kontaktuppgifter elektroniskt till Idrottstjänster senast 10.1.2021. Endast Sibbobor kommer i fråga.

Till blanketten ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottspresentation, antingen från en tävlingssituation eller från träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Anmälningsblankett

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas efter fritidssektionens första mötet av året.

Senast uppdaterad 05.07.2022