Personer som besökt Box Café & Grill i Sibbo uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga i händelse av coronaexponering

Personer som besökt Box Café & Grill vid tidpunkten i fråga uppmanas övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga under de följande två veckorna efter en eventuell exponering. Om de får symptom, skall de omedelbart kontakta teamet för smittsamma sjukdomar i Sibbo per telefon på numret 09 2353 6012. (Obs! Endast Sibbobor som besökt Box Café & Grill och får symptom kan ringa till detta nummer. Andra personer som är i behov av coronatest ska på normalt sätt kontakta hälsocentralen på numret 09 2353 6001.)

Personer från andra kommuner som uppvisar symptom ska kontakta hälsovårdstjänsterna i det egna bostadsområdet. Även personer som endast uppvisar lindriga symptom ska omedelbart söka sig till coronavirustest. Efter testet ska man stanna hemma och vänta på resultatet och undvika nära kontakter speciellt till äldre människor och personer som hör till riskgrupper.

Symtom på coronavirusinfektion inkluderar till exempel stegring, feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, ont i halsen, snuva, andfåddhet, förlust av luktsinne eller smak, illamående, diarré och onormal trötthet.

Vi rekommenderar också att man laddar ner appen Coronablinkern på telefonen och använder munskydd i situationer där man inte kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra. Coronablinkern kan laddas ner på adressen koronavilkku.fi/sv/.

Efter en lugn period har det igen konstaterats enskilda laboratoriebekräftade fall av coronaviruset i Sibbo. Största delen av de 84 bekräftade coronafallen i Sibbo konstaterades under våren.

Senast uppdaterad 18.11.2020