Personalbristen på grund av corona tvingar skolorna och småbarnspedagogiken i Sibbo att införa specialarrangemang

I en del av skolorna och daghemmen har man redan varit tvungen att slå ihop grupper. I daghemmen har speciallärarna och daghemsföreståndarna lämnat sina egna arbetsuppgifter och hoppat in för de lärare inom småbarnspedagogiken som är frånvarande. Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken har också avbrutits åtminstone för tiden 24.1–6.2, och personalen har överförts till daghemmen.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken ska kunna ordnas så normalt som möjligt. Situationen är dock svår, berättar bildningsdirektör Jukka Pietinen.

I vissa skolor och daghem har nästan hälften av de anställda varit frånvarande samtidigt på grund av sjukdom eller exponering. Om tillgången till personal försämras ytterligare, är det möjligt att utbudet av tjänster måste begränsas. I grundskolorna kan det till exempel innebära att morgon- och eftermiddagsverksamheten måste inskränkas eller till och med tillfälligt dras in. Daghemmen kan också bli tvungna att begränsa öppettiderna, stänga enskilda barngrupper eller eventuellt erbjuda tillfällig småbarnspedagogik för ett barn i ett annat daghem.

– Vårdnadshavarna ska vara beredda på att det kan bli nödvändigt att införa specialarrangemang med mycket kort varsel, säger Pietinen.

 

Senast uppdaterad 21.01.2022