På våren plockas det skräp i mängder – Sibbo kommun deltar i kampanjen En miljon soppåsar

Förutom att samla skräp syftar kampanjen också till att minska likgiltigheten inför nedskräpningen i miljön och göra människor medvetna om hur mycket skräp det finns runt omkring dem.

Du kan delta i kampanjen genom att samla skräp i din omgivning och anteckna antalet soppåsar du samlat för Sibbo kommun på webbplatsen yle.fi/miljoonaroskapussia. Antalet soppåsar kommer att synas i realtid på kampanjens webbplats, som öppnas den 10 april 2023.

För att delta i kampanjen kan du samla skräp i en hurdan soppåse som helst, eftersom den exakta storleken på soppåsen inte har fastställts. Huvudsaken är att skräpet samlas in!

Hittills har 110 kommuner och städer anslutit sig till kampanjen.

Kommunen lånar ut redskap för skräpplockningen

Sibbo kommun uppmanar invånarna att delta i kampanjen och bidra till en renare miljö. Under kampanjen erbjuder kommunen sopsäckar till dem som önskar och för de mest entusiastiska deltagarna får låna finns det t.ex. ett begränsat antal skräpplockare och reflexvästar.

När man städar parker och lekplatser ska det insamlade skräpet läggas direkt i kommunens allmänna sopkärl som finns i närheten. Om det är frågan om större mängder skräp, kan man separat komma överens med kommunen om att skräpet ska föras bort. Kommunen förbinder sig att tömma de allmänna sopkärlen mer effektivt under kampanjperioden.

Kampanjen lämpar sig ypperligt för till exempel skol- och daghemsgrupper, föreningar och lokala idrottsklubbar.

Vid frågor om kampanjen, lån av kommunens redskap och bortförande av skräp kan du kontakta chefen för grönarbete Anu Estamaa, fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Senast uppdaterad 08.03.2023